Obecná specifikace projektu OpenOrion

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento dokument definuje základní smysl a cíle projektu Open Orion. Jeho účelem je vysvětlit tyto cíle v kontextu distribuovaného výpočetního prostředí ZČU.Projekt Orion je distribuované výpočetní prostředí Západočeské univerzity v Plzni. Toto výpočetní prostředí, které je v celouniverzitním produkčním provozu od roku 1996, je založeno na otevřených principech a technologiích. Cílem projektu Open Orion není tedy přechod na takovéto principy či technologie, ale zdůraznění těchto principů v souladu se současnými podmínkami a to zejména s ohledem na aktuální posun v míře adobce technologií použitých v projektu Orion v obecném světě otevřených systémů.


Obsah

Projekt Orion

Projekt Orion je distribuované výpočetní prostředí založené na několika základních komponentách:

  • centrální autentizační mechanismus (Kerberos)
  • distribuovaný souborový systém (AFS)
  • koncepce centrální údržby systémového a aplikačního SW
  • systém pro management výpočetního prostředí (Moira)


Vývoj v okolním světě

Lze říci, že v uplynulé době došlo k posunu v akceptaci autentizačního mechanismu Kerberos v prostředí výpočetních systémů. Kerberos 5 se stal standardně podporovaným autentizačním protokolem například v jedné z hlavních distribucí Unixového operačního systému Linux - RedHat a základem autentizačního subsystému nového výpočetního prostředí firmy Microsoft - Windows 2000.

Mnohé naděje jsou vkládány do událostí posledních několika měsíců souvisejících s distribuovaným souborovým systémem AFS. Aktivita firmy IBM, která je aktuálním vlastníkem této technologie - projekt Open AFS - dává naději, že se AFS, posíleno úsilím mnoha schopných lidí v rámci hnutí open software, stane standardním modulem, resp. SW balíkem základních Linuxových distribucí.


Strukturované nasazení projektu Orion

Projekt Orion je postaven tak, aby umožňoval několik variant nasazení své funkcionality na systémech jednotlivých uživatelů. Pro zjednodušení problematiky stanovme následující základní možnosti/kombinace:

a) Plné nasazení Systém využívá veškeré funkcionality projektu Orion. Jeho použití a možnosti zcela určuje koncepce a aktuální stav projektu Orion. Centrálně instalovaný SW, konkrétní fixní distribuce operačního systému, transparentní přístup k datům a jednotnému uživatelskému rozhraní ze všech systémů. Mechanismy údržby systému vhodné především pro veřejné laboratoře a centrální přístupové servery.


b) Systém ve vlastní správě Lokální systém se samostatnou správou, který umožňuje transparentní přístup k datům výpočetního prostředí. Systémový a aplikační SW je udržován lokálně dle potřeb a možností uživatele, systém využívá centrální autentizační službu a souborový systém.

c) Systém s odpovídajícími přístupovými prostředky Zcela lokální a nezávislý systém. Část instalovaného SW dovoluje bezpečný a plnohodnotný vzdálený přístup k systémům výše uvedených typů.


Cíle projektu Open Orion

Cílem projektu Open Orion je shromáždit a systematicky uržovat informace potřebné pro nasazení dle varianty b) a c). Jedná se zejména o informace na úrovni konkrétních technických popisů pro jednotlivé operační systémy, které v současnosti dovolují relativně přímočaře dosáhnout požadovaného výsledku bez nutnosti hlubších znalostí a zásahů.

Základní cílovou oblastí projektu Open Orion jsou uživatelé výpočetní techniky z řad studentů a zaměstnanců ZČU, kteří chtějí přistupovat k základní funkcionalitě univerzitního výpočetního prostředí ze svých pracovních stanic za výše naznačených podmínek.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje