OrionX/Instalace ze sítě

Z HelpDesk

Nejběžnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak na stroj nainstalovat OrionX je spuštění síťové instalace.
Pokud máte zařízení bez možnosti instalaci ze sítě (bez podpory PXE) postupujte podle tohoto návodu.

Síťová instalace (instalace připraveného obrazu)

Pokud jste splnili všechny body z Nutná konfigurace počítače spusťte počítač a přepněte se do Boot Menu (F9 nebo F12).

Zvolte UEFI PXE Boot a v GNU GRUB vyberte možnost Install Options for OrionX.
OrionX-GNU-GRUB-01.png

V dalším menu máte na výběr z několika instalačních voleb. Vždy vybírejte první volbu.
Možnost nomodeset použijte v případě, kdy vám první volba skončí černou obrazovkou.
OrionX-GNU-GRUB-02.png

Automatická instalace OrionX
OrionX-FAI.png
Do instalace je možné zasahovat, ale není to nutné.
U každé volby (zařízení, obrazu) máte 20 sekund na změnu.
Instalátor rozpozná zapojené disky, pokud je k dispozici NVMe zařízení, zvolí ho pro systémový disk.
V případě zapojení dvou disků je zařízení sda nebo sbd použito pro Data (disk D).
Na konci instalace skript čeká 5 minut a pak se zařízení restartuje. Zmáčknutím libovolné klávesy zařízení restartujete.