OrionX/cloud.civ.zcu.cz

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Návod na vytvoření OrionX templatu na cloud.civ.zcu.cz

Pro naklonování vybereme nejaktuálnější instanci s Windows 10 a zvolíme Clone.
OrionX-cloud-clone 00.png

Po vytvoření klonu zvětšíme oddíl na 100 GB.
Instanci spustíme.
OrionX-cloud-clone 01.png

Pokud není nastaven jazyk, nastavíme na Čeština(Česko).
Rozložení klávesnice necháme na České.
OrionX-cloud-template 00.png

Nainstalovat.
OrionX-cloud-template 01.png

Zvolíme edici Windows 10 Pro.
OrionX-cloud-template 02.png

Přijmeme licenční podmínky.
OrionX-cloud-template 03.png

Vybereme Typ instalace Vlastní.
OrionX-cloud-template 04.png

Abychom mohli pracovat se sítí a virtuálním diskem, musíme načíst ovladače.
OrionX-cloud-template 05.png

Ovladače se nacházejí na disku E:.
OrionX-cloud-template 06.png

OrionX-cloud-template 07.png

Ve složce NetKVM zvolíme podsložku amd64
OrionX-cloud-template 08.png

Tlačítkem Další nainstalujeme ovladač pro síťový adaptér.
OrionX-cloud-template 09.png

Ovladač pro diskový řadič nalezneme ve složce viostor.
OrionX-cloud-template 10.png

Tlačítkem Další nainstalujeme ovladač.
OrionX-cloud-template 11.png

Po instalaci ovladače už vidíme disk.
Disk musíme pro instalaci rozdělit.
OrionX-cloud-template 12.png

Velikost Systémového oddílu (disk C:) 77363 MB.
Přesná velikost Systémového oddílu (disk C:) se určí dle vzorce

((rezervováno systémem [MB] + požadovaná velikost oddílu [MB] + oddíl pro obnovení [MB]) * 1024) / 1000

Pro 75 GB oddíl a 50 MB oddíl rezervováno systémem vč. 500 MB oddíl pro obnovení

((50 + 75000 + 500)*1024)/1000 = 77363

Velikost oddílu rezervováno systémem a oddílu pro obnovení se skoro s každou novou verzí Windows 10 mění.
Hodnota na obrázku níže nemusí být aktuální.
OrionX-cloud-template 13.png

OrionX-cloud-template 14.png

Ze zbytku vytvoříme Datový disk (disk D:).
OrionX-cloud-template 15.png

OrionX-cloud-template 16.png

Datový disk naformátujeme.
OrionX-cloud-template 17.png

OrionX-cloud-template 18.png

Vybereme systémový oddíl (v našem případě oddíl 2) a tlačítkem Další spustíme instalaci. OrionX-cloud-template 19.png

Po rozbalení souborů a nakopírovaní na disk se spustí instalace.
Na obrazovce s prvním nastavením (OOBE) se přepneme do Audit módu CTRL+SHIFT+F3.
OrionX-cloud-template 20.png

Spustíme audit.cmd skript, který provede potřebné změny k vytvoření OrionX systému.

\\samba.civ.zcu.cz\default\orion\audit.cmd

OrionX-cloud-template 21.png

Pokud vše proběhlo v pořádku, zavřením logu se spustí sysprep a stroj se vypne.
OrionX-cloud-template 22.png


Tvorba unattend.xml (odpovědní soubor)

  • Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) url
    • Nainstalovat Deployment Tools.
    • Na lokální disk zkopírovat install.wim z instalačního média
    • File -> Select Windows image
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje