PIS:Aplikace/Ysoft

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Portlet

Portlet je umístěn na [1]. Přístup k němu je řízen administrátorem portálu, který musí v konfiguračním modu přidat orion loginy uživatelů, které mají právo s tímto portletem pracovat.

Uživatelé mají k dispozici 2 mody:

 • View mode - Zde mohou vyhledávat osoby podle loginu, orionid, idkarty a naposledy změněné. V tabulce s výsledky vyhledávání mohou vybrat jednu osobu a editovat její

skupinu a roli. Ostatní položky nejsou přístupné. Při updatu se nastavuje položka updator na orion login uživatele, který tento update spustil. Dále je nastavena položka datum_upravy na aktuální čas.

 • Edit mode - V tomto mode je možné upravovat číselník skupin a rolí.

Portlet se nachází v aplikaci UtilsPortlets.


Databáze

Aplikace je ve schématu YSOFT v DB GINA. Tabulka používaná pro tisk se jmenuje VTISK_OSOBY. Kromě ní jsou v tomto schématu ještě synchronizační tabulky VTISK_STUDENTI a VTISK_ZAMESTNANCI, číselník pracovišť CIS_SKUPIN a logovací tabulky LOG a LOG_DETAILS.

Aktializace probíhá každý večer pomocí sched. jobu D22H00M00S_YSOFT_SYNC (ve 22 hodin). Aktualizace se provádí pomocí procedury PG_SERVIS.PR_LOAD ve třech krocích.

 • Nejprve jsou aktualizováni studenti (VTISK_STUDENTI) procedurou PR_STUD - jako zdroj dat je brán IS/STAG (odkaz přes DB link studenti@stag.zcu.cz), jako zdroj JIS karet JIS2 (pohled pod uživatelem YSOFT vjis_osoby) a jako zdroj loginu a orion_id opět IS/STAG (odkaz přes DB link orion@stag.zcu.cz)
 • Pak jsou aktualizování zaměstanci (VTISK_ZAMESTNANCI) procedurou PR_ZAM - jako zdroj dat je bráno CRO (tabulky cro.cro_osoby o a cro.cro_pozice_osoby), jako zdroj JIS karet JIS2 (pohled pod uživatelem YSOFT vjis_osoby) a jako zdroj loginu a orion_id IS/STAG (odkaz přes DB link orion@stag.zcu.cz), nakonec se z tabulky VTISK_STUDENTI smažou všechny záznamy se shodným orion_id s některým se zaměstnanců
 • Ve třetím kroku ja provedena aktualizace tabulky VTISK_OSOBY z obou výše uvedených tabulek. Nejprve se aktualizují studenti, pak zaměstnanci. Sumární log je zapisován do tabulky LOG, všechny operace pak do tabulky LOG_DETAILS

Filozofie

 • Zaměstnancem se rozumí pouze osoba s hlavním pracovním poměrem na ZČU
 • Jednoznačným identifikátorem osoby v této aplikaci je cro_id
 • V aplikaci jsou i osoby bez JISky
 • Zaměstnanecké údaje mají přednost před studentskými
 • Studenti mají skupinu 100 a roli everyone, pokud přestanou studovat dostanou automaticky roli 110, po půlroce (180 dní) z tabulky zmizí
 • Zaměstnanci mají skupinu číslo pracoviště z magionu a roli jim přiřadím z lokálního číselníku CIS_SKUPIN, pokud číslo neodpovídá žádně položce z číselníku, zaměstnanec se nepřevede a v logu se objeví chyba
 • Číslo pracoviště zaměstnance se ještě při převodu konvertuje následovně - na poslední pozici se postupně dozazuje jedna, dvě a tři nuly a hledá se příslušný korespondující záznam v tabulce CIS_SKUPIN (eliminují se tím jednotlivá oddělení na katedrách a u fakult dělení na děkanát, studijní oddělení ...), pokud číslo pracoviště začíná 8 nebo 9 nastaví se role 'rek'
 • Zaměsnanec, který přestane být zaměstnancem dostane na půl roku (180) dní skupinu 210 a roli everyone, pak zmizí
 • Roli nebo skupinu studenta lze změnit ručně - pak se už automaticky nepřepisuje - jen v případě ukončení studia
 • Přerušený student se bere jako studující
 • Doktorand, pokud nemá žádný další pracovní poměr, se bere jako student
 • Na závěr každonočního zpracování se do tabulky zapracuje soubor vyjímek z nioby
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje