Práce:Plný výpis studentských prací

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

CIV pro studenty připravuje pravidelně témata pro semestrální práce (SP), projekty a bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP). Jednotlivá témata vycházejí z potřeb CIV a předpokládá se jejich nasazení v běžném provozu. Pokud máte zájem o zadání, napište zadavateli a sjednejte si s ním schůzku. Vše potřebné vám vysvětlí a přesně popíše. Schůzka není závazná, měli by jste získat přesnější představu o úkolu. Úplné zadání je vytvořeno až po konzultaci. Můžete se obrátit i na rezervované zadání, zadavatel jej může nechat vypsat vícekrát.

Zadavatel od studenta očekává:

 • samostatnost a iniciativitu
 • podrobně konzultovat řešené zadání v každé části řešení

Na oplátku zadavatel poskytne:

 • potřebné informace pro splnění zadání a vizi předpokládaného výsledku
 • potřebné nástroje nebo zařízení (hardware, software, přístupy k datům, ...)
 • konzultace

Zkrácený výpis prací (jen nadpisy).

Obsah

Téma práce

Design

Programování

Databáze

Operační Systémy

Služby

 • Alternativní obrazy výpočetních uzlů (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
  Rezervováno: ne
  Příprava obrazu výpočetního uzlu pro gridové vědecko-technické výpočty. Analýza a dokumentace specifických funkcí výpočetního obrazu pro MetaCentrum (specifický HW, dávkový systém, AAI, monitoring, atd.), realizace obrazu založeného na distribuci Ubuntu Linux.
 • Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra

  Rezervováno: ne

  Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.
 • Elektronický informační systém místností (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů

  jednotlivých variant
 • Podpora mapových informací na webech ZČU (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík

  Rezervováno: ne

  Různé webové aplikace v zcu.cz doméně poskytují informaci o místnosti ve tvaru zkratky (UP101). Cílem práce je vytvořit podporu pro snadné odkazování zkratkou místnosti na mapové servery ve tvaru např. mapa.zcu.cz/UP101. Zdrojem informace o umístění místnosti může být pasportizace, cílovým odkazem pro zobrazení pozice je některý veřejný mapový server nebo přímo data pasportizace. Přidanými funkcemi může být např. nalezení a zobrazení cesty od jedné místnosti k druhé včetně případných přesunů pomocí MHD mezi lokalitami a podobně.
 • Privátní cloud v prostředí ZČU (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza a návrh zřízení služby privátního cloudu (hosting virtuálních strojů) v prostředí ZČU. Zprovoznění vybraného otevřených řešení ve formě prototypu, návaznost na prostředí Orion. Návrh a realizace testů užitných a provozních parametrů, vyhodnocení, případně podíl na vývoji řešení. Pozn: předpokládané řešení OpenNebula.
 • Redirektor webových adres (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík

  Rezervováno: ne

  V tištěných materiálech je třeba uvádět krátké srozumitelné odkazy na webové stránky. Součástí aplikace je zadávací formulář (Orion login s autorizací, další atributy platnost url, veřejná dostupnost, komentář, zadavatel...). Redirektor pak dle údajů v databázi přesměruje požadavek z url.zcu.cz/zkratka na konkrétně zadaný odkaz. Jedná se o obdobu veřejně dostupných služeb jako go.to nebo tinyurl.com/.
 • Rezervace dohledové služby (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič

  Rezervováno: ne

  Vytvořit WEB aplikaci, která bude sloužit jako rezervační systém dohledové služby s návazností na Google Calendar (uživatelé si vybírají kdy budou chtít držet dohled - PHP+MySQL).
 • Služba pro zálohování mobilních stanic (notebooky) (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák

  Rezervováno: ne

  Návrh a realizace služby pro zálohování koncových stanic v prostředí ZČU. Práce má vycházet ze současné technologie podpory koncové stanice na ZČU (Orion-IS), hledat a zhodnotit možná řešení pro jejich zálohování a realizovat zvolené řešení. Požadavkem je využití svobodného SW a zohlednění specifických požadavků uživatelů notebooků.
 • Virtuální pracovní stanice Orion Win 8 (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Obraz virtuálního stroje sloužícího jako dočasný desktop s předkonfigurovaným prostředím pro několik zásadních aplikací ZČU (informační systémy) založený na Win 8. Alternativa ke stanici OrionIS. Analýza a návrh řešení (veřejně dostupný image, jeho doprava na stanici a provoz, návaznost na ostatní systémy a služby - tisk, autentizace, periferie), portování existujícího řešení na platformu Win 8.
 • Využití cloud computing pro podporu výuky (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Návrh možností využití konceptu cloud computing - obrazy hotových prostředí (OS, aplikace, databáze, celé sítě) - jako studijní opory pro cvičení odborných předmětů. Zhodnocení a ověření použití prostředků národní gridové iniciativy CESNET pro provoz těchto virtuálních výukových prostředí.
 • Výběr a realizace skladu vědeckých dat (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza možných řešení pro ukládání datových souborů z vědecko-výzkumných experimentů (výsledky výpočtů či data z měřících přístrojů). Rozbor dostupných služeb (ZČU, CESNET), návrh metodiky vyhodnocení (výkon, vlastnosti, spolehlivost), realizace odpovídajících měření
 • Webový přístup k AFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení možných přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.
 • Řešení tiskových služeb založené na Open Source Software (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák

  Rezervováno: ne

  Analýza dostupných Open Source produktů pro otevřené tiskové řešení větší organizace, mapování požadovaných vlastností tiskového řešení na dostupnou funkcionalitu. Návrh modulárního systému složeného z dostupných komponent, realizace vybraných chybějících článků.

Software

Síť

Druh práce

Semestrální práce

Bakalářské práce

Diplomové práce

 • Aktualizace webového rozhraní k diskovému prostoru (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
  Rezervováno: ne
  Analyzujte současný stav a možnosti projektu FileDrawers který je teď používán na afs.zcu.cz. Aktualizujte jej, tak aby vyhovoval současným požadavkům na SW (nové PHP, Smarty, ...) a případně rozšiřte o podporu více jazyků, informace o kvótě nebo možnost přistoupit na další souborové systémy.
 • Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra

  Rezervováno: ne

  Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.
 • Elektronický informační systém místností (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů

  jednotlivých variant
 • Framework pro CFEngine3 (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte dostupné frameworky (např. ncf, design center, efl) pro konfigurační management CFEngine3. Vyberte vhodný framework pro IT prostředí na ZČU a připravte jej pro nasazení.
 • Generování dokumentace z jazyka CFEngine
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte možnosti automatického generování dokumentace ze zdrojových kódů jako je například doxygen. Navrhněte řešení, jak generovat dokumentaci pro jazyk CFEngine3. Navržené řešení realizujte.
 • Grafický nástroj pro administraci OpenAFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nástroj pro správu skupin, volumů a dalších informací z AFS. Tyto informace přehledně zobrazit a umožnit jejich změnu dle oprávnění. Doporučený programovací jazyk je Perl nebo jiný s existující knihovnou pro AFS, který umožní používat program na více platformách nebo přes webové rozhraní.
 • Nasazení Enterprise CFEngine3 (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte CFEngine a připravte nasazení Enterprise varianty (do 25 klientů zdarma) pro IT prostředí ZČU. Pro centrální správu systémů se již používá komunitní verze, avšak Enterprise verze umožňuje navíc sběr dat a vytváření přehledů. Téma volně navazuje na předešlou diplomovou práci, která se zabývala centrální správou operačních systémů.
 • Návrh a realizace Oracle Standby technologie v prostředí ZČU
  Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek

  Rezervováno: ne

  Seznamte se s technologií Oracle Standby. Navrhněte a realizujte Oracle Standby databázi pro vybrané IS na ZČU.
 • Použití Oracle RDBMS jako XML databáze (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek

  Rezervováno: ne

  Seznamte se s možnostmi ukládání XML dokumentů v RDBMS Oracle a porovnejte jednotlivé možnosti, zejména s ohledem na rychlost a výkonnost zpracování XML dokumentů. Na základě získaných poznatků naprogramujte modul pro zpracování XML dokumentů v informačním systému IS/STAG - nebude nabízeno pro ak. rok 2016/17
 • Privátní cloud v prostředí ZČU (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza a návrh zřízení služby privátního cloudu (hosting virtuálních strojů) v prostředí ZČU. Zprovoznění vybraného otevřených řešení ve formě prototypu, návaznost na prostředí Orion. Návrh a realizace testů užitných a provozních parametrů, vyhodnocení, případně podíl na vývoji řešení. Pozn: předpokládané řešení OpenNebula.
 • Serverless aplikace pro tlakoměry
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nastudujte vhodnost serverless prostředí (AWS Lambda, Google Cloud functions, Azure functions, ...) pro vizualizaci dat z lékařského tlakoměru (poskytuje CSV soubor). Ve vybraném serverless prostředí vytvořte aplikaci s uživatelskými účty a možností zpracování dat do přehledových grafů a tabulek.
 • Služba pro zálohování mobilních stanic (notebooky) (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák

  Rezervováno: ne

  Návrh a realizace služby pro zálohování koncových stanic v prostředí ZČU. Práce má vycházet ze současné technologie podpory koncové stanice na ZČU (Orion-IS), hledat a zhodnotit možná řešení pro jejich zálohování a realizovat zvolené řešení. Požadavkem je využití svobodného SW a zohlednění specifických požadavků uživatelů notebooků.
 • Virtuální pracovní stanice Orion Win 8 (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Obraz virtuálního stroje sloužícího jako dočasný desktop s předkonfigurovaným prostředím pro několik zásadních aplikací ZČU (informační systémy) založený na Win 8. Alternativa ke stanici OrionIS. Analýza a návrh řešení (veřejně dostupný image, jeho doprava na stanici a provoz, návaznost na ostatní systémy a služby - tisk, autentizace, periferie), portování existujícího řešení na platformu Win 8.
 • Vzdálený monitoring a správa Oracle gridu (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek

  Rezervováno: ne
  Seznamte se s možnostmi vzdáleného monitoringu a správy Oracle gridu. Navrhněte vhodné řešení pro dálkový monitoring a

  správy Oracle gridu.
 • Výběr a realizace skladu vědeckých dat (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza možných řešení pro ukládání datových souborů z vědecko-výzkumných experimentů (výsledky výpočtů či data z měřících přístrojů). Rozbor dostupných služeb (ZČU, CESNET), návrh metodiky vyhodnocení (výkon, vlastnosti, spolehlivost), realizace odpovídajících měření
 • WEB SIP klient (SP/BK/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič

  Rezervováno: ne

  Najít vhodnou implementaci opensource nebo vytvořit WEB aplikaci, která umožní telefonovat přes WEB rozhraní protokolem SIP.
 • Webové administrační rozhraní pro OpenAFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Pro OpenAFS na ZČU navhnout a vytvořit webové administrační rozhraní pro jeho správu. V co největší míře využít již existující části (knihovny, autentizační moduly, ...) a soustředit se na logiku často prováděných činností (založení, releasování a přesouvání volumu, kontrola vazeb mezi souborovým a databázovým serverem, ...).
 • Webový přístup k AFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení možných přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.
 • Řešení tiskových služeb založené na Open Source Software (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák

  Rezervováno: ne

  Analýza dostupných Open Source produktů pro otevřené tiskové řešení větší organizace, mapování požadovaných vlastností tiskového řešení na dostupnou funkcionalitu. Návrh modulárního systému složeného z dostupných komponent, realizace vybraných chybějících článků.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje