Práce:Podpora mapových informací na webech ZČU (SP)

Z HelpDesk

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
Různé webové aplikace v zcu.cz doméně poskytují informaci o místnosti ve tvaru zkratky (UP101). Cílem práce je vytvořit podporu pro snadné odkazování zkratkou místnosti na mapové servery ve tvaru např. mapa.zcu.cz/UP101. Zdrojem informace o umístění místnosti může být pasportizace, cílovým odkazem pro zobrazení pozice je některý veřejný mapový server nebo přímo data pasportizace. Přidanými funkcemi může být např. nalezení a zobrazení cesty od jedné místnosti k druhé včetně případných přesunů pomocí MHD mezi lokalitami a podobně.