Pravidla přidělování telefonních čísel

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Přidělování tel. pobočkových čísel se řídí zavedeným číselným řádem ZČU. Pracoviště mají vyčleněny své číselné řady, které jsou neměnné (pouze z důvodu zaplnění je možné vyčlenit pracovišti další číselnou řadu). Jediným omezením vrámci číselné řady je nutnost udržet zavedenou strukturu.

Obsah

Struktura číselné řady

  • tel. pobočkové číslo funkce
  • xx00/xxx0 vedoucí
  • xx01/xxx1 sekretariát
  • xx02/xxx2 fax
  • xx03/xxx3 tajemnik

Druhy linek

  • Osobní linky, které mohou být fyzické (tel. přístroj může mít pouze jedno fyzické číslo, to lze zjistit zavoláním na libovolný digitální telefon či na pracoviště HelpDesk CIV - 8888, kde se zobrazí na displeji) nebo fiktivní přesměrované na jinou linku osobní (fyzickou).
  • Funkční linky, které jsou až na vyjímky vždy fiktivní a přesměrované na osobní linku. Vyjímku tvoří vrátnice, laboratoře, učebny, sklady, studovny atp. (prostory, kde se střídá neurčitý počet zaměstnanců).

Příklady

číslo linky identifikace typ linky alias na poznámka
9123 PS-NOVAK fyzická ... osobní fyzická linka, zaměstnanec má fyzický přístroj na svém stole
9124 PS-JANDA fiktivní 9123 osobní fiktivní linka, zaměstnanec využívá společný tel. přístroj se zaměstnancem s osobní linkou 9123
9100 PS-VEDOUCI fiktivní 9123 funkční linka, zaměstnanec s osobní linkou 9123 je vedoucím pracoviště
9125 PS-SKLAD fyzická ... místnost, kde se nenachází stálý zaměstnanec
9126 PS-VRATNICE fyzická ... místnost, kde se střídá větší množství zaměstnanců jejichž jména nepožaduji zveřejňovat v tel. seznamu

Vysvětlení

  • zavedení osobních linek umožňuje zaměstnanci i po přestěhování vrámci pracoviště ponechání vlastního osobního čísla (výhodou je aktuálnost vizitek, zapamatování jedné osobní linky pro zaměstnance i kolegy)
  • zavedení funkčních linek umožňuje zachování struktury xx00,xx01,xx03 a tím zvyšuje opět snadnou zapamatovatelnost i v kombinaci s vhodně navrženým číselným plánem (Př. 2xxx - FAV, 5xxx - FF atd.), dále umožňuje stálou aktuálnost funkčního seznamu i při střídání zaměstnanců na funkčních pozicích.
  • v případě svázanosti funkční a osobní linky (Př. 9100-VEDOUCI přesměrováno/alias na 9123-NOVAK) by měla fyzickou linkou být linka osobní z důvodu, že na displejích digitálních telefonů se objevuje při odchozím volání vždy pouze fyzická linka telefonu, tím je zajištěno že na ZČU se budou na displejích zobrazovat příjmení volajících bez ohledu na funkci. Při příchozím volání na funkci se zobrazí funkce a poté přesměrování na jméno, tím se volající dozví jméno volaného.


V současné době je nutné provedené změny v aplikaci Telefonní seznam (http://ts.zcu.cz) nahlásit současně na emailové adrese: telefony@service.zcu.cz. On-line propojení se připravuje.

Informace týkající se návodu práce s aplikací Telefonní seznam (http://ts.zcu.cz) naleznete v záložce HELP po spuštění této aplikace.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje