Profylaxe

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pravidelná údržba infrastruktury IT prostředí ZČU se řídí platnou vyhláškou rektora:

Termíny udržovacích prací na IT systémech

Tímto rozhodnutím stanovuji termíny nezbytných údržbových prací na IT systémech Západočeské univerzity v Plzni dle kategorií těchto prací takto:

1. Kategorie: Průběžné údržbové práce

Vyhrazený termín: každá středa od 21 do maximálně 23 hodin.

2. Kategorie: Údržbové práce v blocích

Vyhrazený termín: v době od 20 do 5 hodin (maximálně 2 bloky za měsíc).

Konkrétní termín údržbových prací zveřejňuje vedoucí Střediska uživatelské podpory na odkazu http://support.zcu.cz/ a tuto informaci zároveň zasílá prostřednictvím konference kontakt@list.zcu.cz zástupcům pro IT jednotlivých pracovišť ZČU uvedeným v aplikaci Telefonní seznam. Termín je zveřejněn nejméně 3 pracovní dny předem.

3. Kategorie: Odstávka IS

Termín je zveřejněn pro každý rok formou pokynu ředitele CIV.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje