Remote IPv6/Kamera/Vivotek

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Počáteční konfigurace

Administrační rozhraní kamery je přístupné přes URL http://IP_adresa_kamery. Pro konfiguraci je doporučeno použít prohlížet Internet Explorer. Při prvním zobrazení administrační stránky budete dotázání na instalaci ActiveX prvku sloužícího k ovládání kamery. Menu administračního rozhraní je dostupné pod odkazem Configuration. Pro detailní nastavení je potřeba vybrat položku Advanced mode.

Vivotek-nastaveni.png

Doporučujeme nastavit administrátorské heslo výběrem položky Security a vyplněním Root Password, protože ve výchozím nastavení není kamera zabezpečena a povolit přístup přes HTTPS výběrem položky HTTPS a zaškrtnutím volby Enable HTTPS secure connection.

Vivotek-bezp.png

Konfigurace protokolu IPv6

Podporu protokolu IPv6 se zapíná na položce Network zaškrtnutím volby Enable IPv6. Kamera získá IPv6 adresu automaticky, DNS server však musíme zadat ručně.

Vivotek-ipv6.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje