VPN/OpenVPN/Debian

Z Support
< VPN
Přejít na: navigace, hledání

Stránka poskytuje návod na instalaci a používání klienta OpenVPN pro systém Windows. Tato služba není provozně podporována. Informace k podporované službě Orion VPN najdete zde.

Import osobního síťového certifikátu

Obdržený síťový certifikát ve formátu PKCS #12 musíte rozdělit na veřejnou část (certifikát) a privátní část (privátní klíč). Export certifikátu proveďte příkazem

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -out certifikat.crt.pem -clcerts -nokeys

Export privátního klíče proveďte příkazem

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -out certifikat.key -nocerts

Alternativně se můžete zbavit potřeby zadávat při každém přístupu k privátnímu klíči heslo pomocí příkazu

openssl rsa -in certifikat.key -out certifikat.key.pem

Instalace OpenVPN

Instalaci klienta OpenVPN proveďte příkazem

apt-get install openvpn

Stáhněte si konfigurační soubor a rozbalte ho do adresáře /etc/openvpn. Pro systém Linux se používá konfigurační soubor client_LPS.conf.

V konfiguračním souboru nastavte cestu k certifikátu a privátnímu klíči

cert /etc/openvpn/certifikat.crt.pem
key  /etc/openvpn/certifikat.key.pem
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje