Časté problémy

Z Support
Verze z 17:15, 10 březen 2010; Phanousk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka popisuje nejčastější dotazy uživatelů operačního systému Windows a jejich řešení. Občas ji doplňujeme o další dotazy k aktuálním tématům.

Obsah

Nemohu se přihlásit do Portálu nebo jiného webu za WebAuthem

Unrecoverable error occured.

Řešení: Máte vypršelou platnost hesla. Pokuste se ho změnit. Návod najdete o FAQ dále pod odkazem "Jak si změním heslo?".

Chyba zabezpečení, prohlížeč hlásí problém s certifikátem

Řešení: Naimportujte si do prohlížeče kořenový certifikát ZČU. Postup viz stránka Import kořenového certifikátu ZČU.

Jak si změním heslo?

Nejsnadnější cestou jak si změnit heslo je naštívit stránku https://heslo.zcu.cz. Podrobný návod a další informace viz stránka "Hesla v systému Orion".

Nemohu se přihlásit do Windows

Problém bývá v "nabobtnání" uživatelského profilu (XP profile) nad povolenou diskovou kvótu. Proto je vhodné tento profil občas promazat. Nemůžete-li se již do Windows přihlásit, udělejte to v unixovém prostředí. Svůj profil naleznete v podadresáři ".xpprofile" ve svém domácím adresáři.

Něco chcete a nemáte JIS kartu

Většina úkonů prováděných operátory CIV (zejména manipulace s kontem) vyžaduje ověření totožnosti žadatele a jeho studijního (zaměstnaneckého) poměru. Mějte proto připravenou svoji JIS kartu včetně platné validační známky.

Vstup do učeben

Vstup do veřejných učeben je povolen pouze po přiložení karty JIS na snímač a pozitivní autorizaci. Dveře od učeben musí být stále zavřené, mimo jiné i pro správnou funkci klimatizace. Budete-li bránit zavření dveří například umístěním židle, může vám být odebrán přístup do učebny.

Co je zakázáno v učebnách CIV

V učebnách je zejména zakázáno manipulovat s hardware, hrát počítačové hry a chovat se protiprávně; přesto se tak často děje. Koho při tom chytneme, toho postihneme podle Provozního řádu veřejných počítačových učeben CIV. Tento dokument, spolu s dokumentem Pravidla používání sítě WEBnet, by si měl každý přečíst a měl by se jimi řídit.

Operátoři CIV mají při porušení pravidel právo vyžadovat na studentech prokázání totožnosti předložením JIS karty nebo indexu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje