CIV:Granty/Moderní monitoring IT infrastruktury/Workshop

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Instalace

Průvodce instalací

http://SERVER.zcu.cz/
-> Setup Wizard
-> ponechat defaultní nastavení s modulem 'Monitoring'
-> Next

Základní instalace Icingy

 • Získání tokenu
usermod -a -G icingaweb2 www-data
icingacli setup config directory --group icingaweb2
icingacli setup token create
The newly generated setup token is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Nastaveni databáze
Resource Name: icingaweb_db
Database Type: PostgreSQL
Host:     localhost
Port:     5432
Database Name: icinga2
Username:   icinga2
Password:   z výstupu ansible
Character Set: utf8
Use SSL:
-> Validate Configuration -> Next
 • Nastavení Backendu
 Backend Name: icingaweb2
 -> Next
 • Nastavení administratora:
 Username: admin
 Password: mojeadminheslo
 Repeat password: mojeadminheslo
 -> Next
 • Základní nastavení aplikace: ponechat defaultní
 -> Next
 • Přehledová stránka
 -> Next
 • Welcome
 -> Next

Modul Monitoring

 • Backend monitoringu
Backend Name: icinga
Backend Type: IDO
-> Next
 
 • Vytvoření databáze a schématu pro monitoring:
cd /tmp
sudo -u postgres psql -c "CREATE ROLE icinga WITH LOGIN PASSWORD 'icinga'"
sudo -u postgres createdb -O icinga -E UTF8 icinga
export PGPASSWORD=icinga
psql -h localhost -U icinga -d icinga < /usr/share/icinga2-ido-pgsql/schema/pgsql.sql
 • Nastavit přístup Icingy do PostgreSQL databáze aby tam ukládala výsledky:
vim /etc/icinga2/features-available/ido-pgsql.conf
/**
 * The db_ido_pgsql library implements IDO functionality
 * for PostgreSQL.
 */

library "db_ido_pgsql" 

object IdoPgsqlConnection "ido-pgsql" {
 user = "icinga",
 password = "icinga",
 host = "localhost",
 database = "icinga"
}
icinga2 feature enable ido-pgsql
systemctl restart icinga2
 • Monitoring IDO Resource
Resource Name: icinga_ido
Database Type: PostgreSQL
Host:     localhost
Port:     5432
Databese Name: icinga
Username:   icinga
Password:   icinga
Character Set: utf8
Use SSL:
-> Validate Configuration -> Next
 • vytvoření certifikátů, okopírování na správná místa a nastavení práv
SERVERNAME=$HOSTNAME.zcu.cz
cd /tmp
icinga2 pki new-ca
icinga2 pki new-cert --cn $SERVERNAME --key $SERVERNAME.key --csr $SERVERNAME.csr
icinga2 pki sign-csr --csr $SERVERNAME.csr --cert $SERVERNAME.crt
mkdir -p /var/lib/icinga2/certs
cp $SERVERNAME.{crt,key} /var/lib/icinga2/certs
cp /var/lib/icinga2/ca/ca.crt /var/lib/icinga2/certs
chown -R nagios:nagios /var/lib/icinga2/certs
chmod 600 /var/lib/icinga2/certs/*.key
chmod 644 /var/lib/icinga2/certs/*.crt
 • Příprava uživatele pro import dat z Directoru:
cat > /etc/icinga2/conf.d/api-users.conf << EOF
object ApiUser "director" {
 password = "director"
 permissions = [ "*" ]
}
EOF
 • Povolení Icinga 2 API
icinga2 feature enable api
systemctl restart icinga2


 • Command Transport
Transport Name: director
Transport Type: Icinga 2 API
Host:      localhost
Port:      5665
API Username:  director
API Password:  director
-> Validate Configuration 
-> Next
 • Monitoring Security: ponechat defaultní
-> Next
-> Finish
-> Login to Icinga Web 2

Modul Director

 • Příprava databáze (v našem případe PostgreSQL)
su postgres
cd /tmp
psql -q -c "CREATE DATABASE director WITH ENCODING 'UTF8';"
psql director -q -c "CREATE USER director WITH PASSWORD 'some-password'";
psql director -q -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE director TO director;"
exit
 • Zrušení předdefinované konfigurace (podívej se, co se teď monitoruje)
cp -r /etc/icinga2/conf.d /etc/icinga2/conf.d.orig
rm /etc/icinga2/conf.d/{apt,downtimes,groups,hosts,notifications,services}.conf
 • Nastavení resources pro databázi
-> Configuration -> Application -> Resources -> Create a New Resource:
Resource Type: SQL
Resource Name: director_db
Database Type: PostgreSQL
Host:     localhost
Port:     5432
Database Name: director
Username:   director
Password:   some-password
Character Set: utf8
Use SSL:    No
-> Validate Configuration -> Save Changes
 • Instalace
git clone https://github.com/Icinga/icingaweb2-module-director /usr/share/icingaweb2/modules/director
 • Nastavení
-> Configuration -> Modules -> Director -> enable -> Configuration:
DB Resource: director_db -> Create Database Schema (čekej)
Endpoint Name: aetherXY.zcu.cz
Icinga Host: aetherXY.zcu.cz
Port: 5665
API user: director
Password: director
-> Run import (čekej)
-> Store configuration
 • Deploy připravené konfigurace
Icinga Director -> Deployments -> Render config

Grafana

Grafana je dostupná na /grafana.

 • Vytvoření databáze v InfluxDB
influx
create database icinga
 • Konfigurace InfluxDB - Icinga
icinga2 feature enable influxdb
cat > /etc/icinga2/features-enabled/influxdb.conf << EOF
/**
 * The InfluxdbWriter type writes check result metrics and
 * performance data to an InfluxDB HTTP API
 */

object InfluxdbWriter "influxdb" {
 host = "127.0.0.1"
 port = 8086
 database = "icinga"
 flush_threshold = 1024
 flush_interval = 10s
 host_template = {
  measurement = "\$host.check_command\$"
  tags = {
   hostname = "\$host.name\$"
  }
 }
 service_template = {
  measurement = "\$service.check_command\$"
  tags = {
   hostname = "\$host.name\$"
   service = "\$service.name\$"
  }
 }
}
EOF
systemctl restart icinga2
 • První přihlášení
Username: admin
Password: admin
 • Přidání InfluxDB
Add data source ->
Name: influx
Type: InfluxDB
URL: http://localhost:8086
Access: Server (Default)
Database: icinga
-> Save & Test
 • Přídání dashboardu
-> New Dashboard
-> New Panel -> Graph
-> Panel Title -> Edit
-> Metrics
-> A: FROM default load WHERE host = icinga
   SELECT field(value) mean()
   GROUP BY time($__interval) fill(null)
   FORMAT AS Time series
   ALIAS BY load
-> ❌
-> 🖫 (Save dashboard)

Monitorujeme

Host

 • Vytvořit template hosta
 • Vytvořit hosta
 • Deploy & Overview

Service

 • Vzdálený test - ping4
  • Vytvořit template služby
  • Apply rule (ping4 pokud je nastavena adresa)
  • Deploy & Overview
 • Lokální test - load
  • Vytvořit hostgroup linux na aether*.zcu.cz
  • Vytvořit template služby
  • Apply rule (load pokud je ve skupine linux)
  • Deploy & Overview
 • Test s parametry - disk usage
  • External Commands - přidat parametry
  • Vytvořit template služby s parametry
  • Apply rule (pokud je ve skupině linux)
  • Deploy & Overview
  • Vytvořit Host template pro disk usage
  • Přidat template hostovi

Icinga agent

 • Nastavení agenta na clientovi
ssh root@AGENT.zcu.cz
HST=`hostname -f`
apt-get install icinga2 -y
mkdir -p /etc/icinga2/pki
icinga2 pki new-cert --cn $HST --key /etc/icinga2/pki/$HST.key --cert /etc/icinga2/pki/$HST.crt
icinga2 pki save-cert --key /etc/icinga2/pki/$HST.key --cert /etc/icinga2/pki/$HST.crt --trustedcert /etc/icinga2/pki/trusted-master.crt --host MASTER.zcu.cz

TICKET=`ssh MASTER.zcu.cz icinga2 pki ticket --cn $HST`
icinga2 node setup --ticket $TICKET --endpoint MASTER.zcu.cz,MASTER_IP,5665 --zone $HST --master_host MASTER.zcu.cz --trustedcert /etc/icinga2/pki/trusted-master.crt --accept-commands --accept-config --cn $HST
sytemctl restart icing2
 • Přidat hosta do Directoru & Deploy

Rozšíření

 • modul pro RT
 • modul pro mapy

Ostatní

 • ukázka monitoringu na ZČU
  • dashboardy
  • director
  • grafana
  • automatizace
   • LDAP, DNS
   • cfengine - JSON API
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje