E-mail

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

V rámci svého uživatelského konta získává každý zaměstnanec a student svojí poštovní schránku na univerzitním poštovním serveru.

Přístup k ní je umožněn standardními protokoly, proto si můžete zvolit libovolného poštovního klienta, jaký vám vyhovuje. Nejčastěji používanými klienty jsou Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook a aplikace poštovních klientů v prostředí Android a Apple. Se svojí poštou můžete pracovat také z webového prohlížeče na adrese https://webmail.zcu.cz/

Práce s univerzitní poštou je součástí pracovního vztahu. Uživatelé mají povinnost univerzitní poštu sledovat, protože jejím prostřednictvím je univerzita informuje o důležitých věcech. Doručením zprávy do uživatelovy univerzitní schránky je uživatel považován za informovaného.


Obsah

Adresy

E-mailové adresy zaměstnanců jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou, která má tvar fakulta.zcu.cz nebo katedra.zcu.cz (např. zajicek@fel.zcu.cz nebo krecek@kma.zcu.cz). Zaměstnancům rektorátu je přidělena doména rek.zcu.cz. Adresy studentů jsou tvořeny jejich uživatelským jménem a doménou v podobě students.zcu.cz (např. sova@students.zcu.cz).

E-mailové adresy uživatelů lze najít na stránkách http://phone.zcu.cz/

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy doručované univerzitním systémem je 25 MB.

Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam

Zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou automaticky mazány po 90-ti dnech.

Kontrola proti spamu a virům

Zprávy procházející univerzitním poštovním serverem prochází kontrolou proti spamu a virům. Podle zvyklostí jsou z preventivních důvodů odmítány zprávy se spustitelnými soubory v příloze.

Zprávy rozpoznané jako spam jsou automaticky ukládány do příjemcovy složky "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk).

Přeposílání zpráv, automatická odpověď v nepřítomnosti, automatické třídění zpráv

Nastavení se provádí v prostředí https://webmail.zcu.cz. Postupy najdete v jeho Nápovědě.

Přeposílání zpráv

Na univerzitním serveru si můžete nastavit i přeposílání kopií zpráv na jiné externí adresy, ale nedoporučujeme to. Používání univerzitního serveru vám přináší řadu výhod.

Přeposíláním na sebe přebíráte odpovědnost za všechny komplikace, které tím mohou vzniknout a navíc se připravujete o technickou podporu ze strany univerzity. Na freemailech se pomoci nedočkáte. Pro přeposílání zpráv nemáte žádný významný důvod - poštovní klienti a aplikace umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou, takže se svojí univerzitní i soukromou poštovní schránkou můžete pracovat ve stejné aplikaci.

Velikost přiděleného prostoru

Diskový prostor je uživatelům navyšován automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady. Velikost přidělené kvóty a její zaplnění je zobrazeno v prostředí webmail.zcu.cz, může ji zobrazovat i váš poštovní klient (např. Thunderbird).

Webmail

Je dostupný na adrese https://webmail.zcu.cz/ Nápovědu v něm najdete pod ikonou "?"

Nastavení poštovních klientů

V nastavení klienta zadejte tyto parametry:

Server příchozí pošty: imap.zcu.cz

  • protokol: IMAP
  • port: 993
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


Server odchozí pošty: smtp.zcu.cz

  • protokol: SMTP
  • port: 465
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Přihlašovací jméno a heslo odpovídá vašim univerzitním ověřovacím údajům.

Nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení MS Outlook

 

Pošta Microsoft Office 365

Na ZČU je provozován i systém office365.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.

Pošta Google Apps

Na ZČU je provozován i systém gapps.zcu.cz. Je to externí služba, nad kterou nemáme kontrolu. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje