E-spis 3: Uzavírání objektů

Z HelpDesk

Cílem kurzu je ukázat, jak uzavírat objekty v E-spis. Kurz E-spis: Uzavírání objektů je určen pro všechny uživatele Spisové služby, doporučen je zejména garantům spisových uzlů. Kurz bude probíhat v testovací verzi E-spis tak, aby účastníci měli možnost si vše v průběhu vyzkoušet. Kurzu tematicky předchází kurzy E-spis 1: Založení dokumentů a jejich oběh a E-spis 2: Úprava objektů.

Kurz E-spis 3: Uzavírání objektů je tématicky rozdělen na následující tématické okruhy:

1) Podmínky pro uzavření objektů

  a) kdy a za jakých podmínek je možné vyřídit dokumenty 
  b) kdy a za jakých podmínek je možné uzavřít spisy

2) Návody

  a) popis problémů, které mohou nastat při uzavírání dokumentů
  b) řešení některých problémů

3) Ukládací jednotky

  a) založení UJ
  b) vkládání spisů do UJ

4) Spisovna

  a) harmonogram pro přesun UJ do spisovny
  b) proces předávání UJ do spisovny