KPS:Netsim

Z Support
Verze z 10:27, 26 leden 2021; Simekm (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Server pro simulaci sítě WEBnet

Server netsim.civ.zcu.cz slouží primárně pro simulaci sítě WEBnet.

Instalace GNS3

Postupovat podle návodu. Nejdříve nainstalovat potřebné balíky.

sudo apt install -y python3-pip python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg \
python3-pyqt5.qtwebsockets \
qemu qemu-kvm qemu-utils libvirt-clients libvirt-daemon-system virtinst \
wireshark xtightvncviewer apt-transport-https \
ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
apt-get install python3-setuptools python3-dev
pip3 install wheel

Samotný GNS3 nainstalovat pomocí Pypi.

pip3 install gns3-server
pip3 install gns3-gui

Podpora dockeru

Nejdříve přidat klíč

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

a pak repo pomocí

add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable edge"

Instalace podpory dockeru

apt update
apt install -y docker-ce

Podpora ubridge a dynamips

Do souboru /etc/apt/sources.list.d/gns3.list přidat

deb http://ppa.launchpad.net/gns3/ppa/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/gns3/ppa/ubuntu bionic main

Importovat klíč repo

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F88F6D313016330404F710FC9A2FD067A2E3EF7B

Nainstalovat podporu

apt-get update
apt install dynamips ubridge

A smazat repo klíč

sudo apt-key del F88F6D313016330404F710FC9A2FD067A2E3EF7B

V souboru /etc/apt/sources.list.d/gns3.list zakomentovat oba řádky, aby se neprovedl nechtěný upgrade jiných balíků!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje