LPS:IdM/midPoint/Stag

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Info

Resourcy

Stag číselníky

 • konektor: connector-stagc
 • WSDL: https://stag-demo.zcu.cz/ws/services/soap/ciselniky?wsdl
 • volání (viz kód v connector-stagc.git):
  • getHierarchiePracovist
  • getSeznamPracovist
  • getCiselnik
 • co hlídat:
  • pracoviště bez rodiče
  • neaktivní pracoviště
  • pracoviště bez vazby na Stag (automaticky by už měla být jako neaktivní)
  •  ?visící global role?
  • pracoviště bez "GLOBAL" rolí
 • deaktivace:
  • pracoviště: v midPoint zůstávají, jen disabled
  • global role: při zrušení pracoviště mizí hned
kind objectClass intent strom
org pracoviste pracoviste orgType='pracoviste-org-str'
entitlement doktorandGroup global-doktorand-group roleType='stag-global-group-doktorand'
entitlement subjectGroup global-group-subject roleType='stag-global-group-subject'
entitlement studentGroup global-group-student roleType='stag-global-group-student'
org typStudiaGroup global-typ-studia orgType='stag-global-typ-studia'
org formaStudiaGroup global-forma-studia orgType='stag-global-forma-studia'
 • pracoviste:
  • pouze platné, zneplatněné a smazané v midPointu zůstávají
 • global-doktorand-group: pouze katedry
 • global-group-subject: pouze katedry
 • global-group-student: pouze fakulty
 • global-typ-studia: podle číselníku TYP_OBORU
 • global-forma-studia: podle číselníku FORMA_OBORU_NEW

Stag studenti

kind objectClass intent strom
account AccountObjectClass student -
entitlement CustomStudiumObjectClass studium roleType=studium
entitlement CustomPredmetObjectClass predmet roleType=predmet

Propojení

Primární ID u osob: idOsoby (v databázi je to OSOBIDNO)

 • ve IS/Stag může osoba úplně zmizet (merge duplicit, mazání uchazečů, co se dostali až do studentů), ale idOsoby se nerecykluje
 • to se v IS/Stag recyklovat NESMÍ, jinak by došlo k záměně identit

Korelace u osob: (více matchů vrátí konflikt, viz také #rodCisloOld a RT #308334)

 • ri:idOsoby=idOsoby
 • ri:rodCislo=rodneCislo
 • ri:rodCisloOld=rodneCislo
 • ri:idExterni=employeeNumber

Primární ID u studijních rolí: lokalniId (studijní číslo)

 • bacha, studijní číslo se v IS/Stag recyklovat může - studium se může přepojit mezi osobami (merge duplicit) nebo může jít o jiné studium patřící jiné osobě (pokud je původní studium úplně smazané v IS/Stag)

Korelace u studijních rolí:

 • ri:lokalniId=identifier && subtype="studium"

liveSync

U liveSync je třeba dát pozor - změny ze selectChangedOsoby() a selectChangedRole() se ukazují pouze tam, kde se staly. Např. Stagem vypočítávané atributy u osob se za změnu osoby nepovažují.
==> pro liveSync u osob bereme změny ze studijních rolí i z osob

U studijních rolí je většina změn.

Také pozor na závislosti objektů - při výpočtech u osoby v midPointu je potřeba mít již nachystané role. liveSync je nastaven, aby bral osoby se zpožděním oproti studijním rolím - poslední 1,5 minuty u osob se odkládá na příště.

Poznámky

Atribut rodCisloOld:

 • viz RT #308334
 • bere se z tabulky ROD_CISLO_ZMENY (položka rod_cislo_old, propojení podle rod_cislo_new)
 • v tabulce jsou veškeré změny, vč. změn v tabulce učitelů, kde jsou i externisti s nesmyslnými RČ; bacha, dělá se podle toho propojení! snad to tak moc nevadí: u nových identit to není a u starších identit je pak IdM jen více paranoidní

Aributy usernameExterni, cisloKartyJIS, cisloNaKarteJIS:

 • u neaktivních studentů pokusy o jejich nastavení IS/STAG ignoruje (IdM se to tam snaží tlačit např. u zaměstnanců - drobný bug způsobující zbytečné pokusy o update, k opravení v IdM)

Stag učitelé

Poznámky

 • atribut idc:
  • pokud je vyplněné idc, je záznam považován za automaticky udržovaný a nelze ručně modifikovat správci (modifikace jdou z IdM přes WS Stagu), s prázdným IDC lze učitele modifikovat administrátory ručně
  • využívají některé aplikace (např. REDOP tam potřebuje osobní čísla z Magionu, RT #286249)
 • atribut orionUsername: udržuje se jím tabulka ve Stagu ORION_UCITELE využívaná portálem
 • externisti:
  • záznamy se zamestnanec=N se považují za externisty - WS Stagu je nesmaže při operaci mazání, ani při operaci mazání neresetuje orion login
  • od IdM se očekává, že při založení nastaví počáteční hodnotu zamestnanec=A a pak si hodnoty nevšímá; správci si pak mohou přepnout učitele na externistu
  • externisty si mohou zakládat katedry (nelze brát jako zdroj identit - smyšlená RČ, ...)
 • mazání atributů: v update operaci nastavením na "" (v SOAP zprávě jako prázdný tag), nebo u číselníkových hodnot použití 0

Mazání

Záznam učitele nelze vždy smazat - mohou být dependence a chráněny jsou záznamy o externistech (zamestnanec=N); Stag WS nastaví platnosti na 'N' a promaže idc a pokud nejde o externistu i orionUsername.

Constrainty

 1. unikátnost (prohledávat lze podle ucitIdno, rodCislo a orionUsername):
  • ucitIdno (při pokusu o modifikaci je změna ignorována)
  • rodCislo
  • idc
  • orionUsername
 2. číselník pracovišť ze Stagu (nutno správně mapovat u zaměstnanců z Magionu):
  • pracZkr
  • pracovisteDalsi
 3. adresy (nevyplňujeme): kombinace město+PSČ+okres podle číselníků
 4. RČ: musí být platné (český formát dělitelný 11, české starší RČ nebo formát pro cizince)
 5. povinné položky:
  • rodCislo
  • statIdnoObcaName
  • ...


kind objectClass intent strom
account AccountObjectClass ucitel -

Development

 • jedná se nativní connectory v Javě
 • používá se knihovna CXF
 • k dispozici jsou unit testy - viz README.md

Učitelé

 • netolerantní atributy nutno udržovat také v cz.zcu.connectors.stagt.Utils.resetAttributes (resetování při počátečním napojování - pokud se vyrábí identita, jejíž záznam již v učitelích existuje)

TODO

Chyby ve WS IS/STAG:

 • rozpoznat výjimku v učitelích:

Generic error in the connector ConnectorInstanceIcfImpl(connector:connector-stagt(ConnId cz.zcu.connectors.stagt.STAGTConnector v1.0.0)). Reason: org.identityconnectors.framework.common.exceptions.ConnectorException(Error during query execution selectUcitele, reason: Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLTransientConnectionException: ws_STAG - Connection is not available, request timed out after 10000ms.)->javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException(Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLTransientConnectionException: ws_STAG - Connection is not available, request timed out after 10000ms.)->org.apache.cxf.binding.soap.SoapFault(Failed to obtain JDBC Connection; nested exception is java.sql.SQLTransientConnectionException: ws_STAG - Connection is not available, request timed out after 10000ms.)

 • občas vznikají nekonzistence v tabulce IS/STAG INSTALL2.ORION_UCITELE - ucitIdno je smazáno, ale záznam zůstane

Chyby v IdM:

 • netlačit login a JIS do studentů při neaktivním studiu (nevadí, jen zbytečný pokus o updaty)
 • u studijních rolí je potřeba použít sdružený klíč, např. lokalniId-idOsoby, protože číslo studia se může recyklovat
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje