LPS:OrionXP/SaP Troubleshooting

Z HelpDesk
Verze z 11. 5. 2007, 09:29, kterou vytvořil Phanousk (diskuse | příspěvky) (oprava kategorizace)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Úvod

Tento dokument popisuje základní způsoby testování stavu aplikace Smlouvy a poplatky. Nezabývá se opravami chyb, pouze jejich detekcí.

Testování chyb

Nejjednodušší způsob, jakým otestovat funkčnost aplikace je, že si ji nainstalujete obdobně jako ostatní uživatelé.

Pro spuštění aplikace můžete použít zástupce v TST a PRO klientech na AFS. Pro správnou fukčnost musíte mít v System32 nahrané a zaregistrované následující knihovny: midas.dll, intrcpt.dll, stdvcl40.dll, Stdole2.tlb. Knihovny se nacházejí v instalaci klienta v adresáři Midas.

Možné výsledky po spuštění aplikace vzhledem k aplikačnímu serveru:

  1. Spustí se aplikace Smlouvy a poplatky (v případě, že máte nastaveno právo na aplikaci). OK
  2. Objeví se chybová hláška "Nemáte oprávnění pro přístup do této aplikace". OK. V této chvíli již proběhly dotazy do DB prostřednictvím aplikačního serveru a aplikace je funkční, pouze se pokoušíte přihlásit s uživatelem, který nemá aplikaci přístupnou..
  3. Objeví se chybové hlášení "Nelze navázat spojení s aplikačním serverem". Chyba. Nepodařilo se spojení s aplikačním serverem.
  4. Objeví se chybové hlášení "Aplikace nemůže být nyní přihlášena k SQL serveru". Chyba. Nepodařilo se navázat spojení s DB serverem.
  5. Objeví se chybové hlášení "Nepovolený vstup do aplikace". Aplikace byla spuštěna bez parametrů.

Výše uvedený popis je pouze velmi stručný, ale myslím si, že postačí pro kontrolu funkčnosti.

Kde to běží

  • Aplikační server produkční verze SaP (PRO) běží na stroji zeus-db.zcu.cz a na tomtéž stroji běží také databázová vrstva -- MS SQL.
  • Aplikační server testovací verze (TST) běží na stroji zeus-db2.zcu.cz, databáze je ovšem, stejně jako v předchozím případě, na zeus-db.zcu.cz.