Public:Smrha

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Dr.Ing. Pavel Šmrha

tady bude fotka

Kancelář UI413
Telefon +420 377632844
+420 606098305
Pracoviště Oddělení komunikací a počítačové sítě
Homepage http://home.zcu.cz/~smrha/

Zaměření

 • Projektování počítačových sítí
 • Bezpečnost počítačových sítí
 • Management počítačových sítí

Vzdělání

 • 1972-76: SPŠE Plzeň, spojová technika
 • 1976-81: VSŠE Plzeň, technická kybernetika
 • 1992-96: ZČU Plzeň, doktorandské studium, informatika a výpočetní technika

Jazykové znalosti

 • Angličtina (státní zkouška)

Hostování

 • 1990: BASF, Ludwigshafen, SRN

Granty

 • 1994: Pracovitě pro správu počítačové sítě WEBnet (spoluřešitel)
 • 1996: Připojení sítě Lékařské fakulty UK v Plzni do metropolitní sítě (spoluřešitel)
 • 1996: Zvýení bezpečnosti a spolehlivosti počítačová sítě WEBnet Západočeské univerzity (řešitel)
 • 1996-98: Realizace sítě TEN-34 CZ (spoluřešitel)
 • 1998-dosud: Plzeňská akademická metropolitní síť - projekt Vega (řešitel)
 • 1999-dosud: Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace (spoluřešitel)

Projekty

 • 1990-dosud: Projekty rozvoje počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni WEBnet
 • 1992-94: Projekt výstavby České akademické počítačové sítě CESNET (člen koordinační rady)
 • 1994-95: Projekt správy páteřní sítě koda Plzeň (technický vedoucí)
 • 1995: Projekt systému řízení sítě FIS Armády České republiky (technický projekt ve spolupráci s HP)
 • 1996: Projekt připojení LF UK v Plzni do metropolitní sítě (technický projekt a jeho implementace)
 • 1996: Projekt LAN Fakultní nemocnice Plzeň (technický projekt a jeho implementace ve spolupráci s FCC Folprecht)
 • 1996: Projekt celopodnikové sítě Západočeských keramických závodů (technický projekt a jeho implementace ve spolupráci s FCC Folprecht)
 • 1996-99: Projekt počítačové sítě informačního sytému města Plzně MISNET (technický projekt a jeho implementace ve spolupráci s MmP, vedoucí projektu)
 • 1996-98: Projekt akademické vysokorychlostní páteřní sítě TEN-34 CZ (technická realizace)
 • 1998-dosud: Projekt plzeňské metropolitní počítačové sítě Pilsnet (technický projekt a jeho implementace ve spolupráci se SITMP a ZČE)
 • 1999-dosud: Projekt LAN nové budovy České národní banky v Praze (technický projekt a jeho implementace ve spolupráci s Ericsson)
 • 1999-dosud: Projekt akademické vysokorychlostní páteřní sítě TEN-155 CZ (technický rozvoj, vedoucí)

Publikace

 • [BeFrŠm97] Beneš M., Frank R., Šmrha P.: Návrh počítačové sítě ŘSD Praha. Úvodní projekt, FCC Folprecht, Plzeň, červenec 1997.
 • [Gruntorad97] Gruntorád J. a kolektiv řešitelů: Průběžná zpráva o řešení projektu TEN-34 CZ v roce 1997. Výzkumná zpráva, CESNET z.s.p.o., Praha, 1997.
 • [Gruntorad98] Gruntorád J. a kolektiv řešitelů: Závěrečná zpráva o řešení projektu TEN-34 CZ. Výzkumná zpráva, CESNET z.s.p.o., Praha, 1998.
 • [HeRuŠm92] Herout P., Rudolf V., Šmrha P.: ABC programátora v jazyce C. Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1992.
 • [NoSlŠm97] Novák V., Slavíček K., Šmrha P.: Technická realizace sítě TEN-34CZ. Prezentace, CESNET, Praha, 1997.
 • [NoSlŠm98] Novák V., Slavíček K., Šmrha P.: Technická realizace sítě TEN-34CZ. Konference ,,ATM v praxi", Olomouc, 1998.
 • [RoŠmSm96] Rojíková V., Šmrha P., Smitka S.: Připojení Lékařské fakulty UK v Plzni do metropolitní sítě. Grant FR MŠMT ČR, LF UK Plzeň. 1996.
 • [RuŠm92] Rudolf V., Šmrha P.: WEBnet'92. Seminář CSUUG, Rožnov pod Radhoštěm. 1992.
 • [RuŠm93] Rudolf V., Šmrha P.: WEBnet'93: počítačová síť Západočeské univerzity. Preprinty vědeckých prací č. 40, Západočeská univerzita v Plzni, červen 1993.
 • [RuŠmVa95] Rudolf V., Šmrha P., Vais V.: Projekt Cassiopea - Rozvoj a inovace sítě WEBnet. Zpráva o realizaci projektu grantu MŠMT ČR v roce 1995, Západočeská univerzita v Plzni, [Gruntorad97] Gruntorád J. a kolektiv řešitelů: Průběžná zpráva o řešení projektu TEN-34 CZ v roce 1997. Výzkumná zpráva, CESNET z.s.p.o., Praha, 1997.
 • [PuŠm99] Pužmanová R., Šmrha P.: Propojování sítí s TCP/IP. Nakladatelství Kopp, ISBN 80-7232-080-8, České Budějovice, 1999.
 • [ŠmBeTe96] Šmrha P., Beneš M., Teuschel J.: Aktivní část datové sítě ZKZ Horní Bříza. Projektová dokumentace, FCC Folprecht, Plzeň, únor 1996.
 • [ŠmKeVaWi96] Šmrha P., Kejzlar L.., Vais V., Wimmer M.: Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti počítačová sítě WEBnet Západočeské univerzity. Závěrečná zpráva projektu IF96033 grantu INFRA MŠMT ČR, Západočeská univerzita v Plzni, listopad 1996.
 • [ŠmRu94] Šmrha P., Rudolf V.: Internetworking pomocí TCP/IP. Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1994.
 • [Šmrha93] Šmrha P.: Možnosti vzdáleného připojení do sítě WEBnet přes komutované linky. Bulletin odboru informatizace č. 2. Západočeská univerzita, Plzeň, 1993.
 • [Šmrha94a] Šmrha P.: Správa a řízení rozsáhlých heterogenních počítačových sítí. Sylabus přednášky cyklu Moderní komunikační technologie 3Com, Západočeská univerzita, Plzeň, říjen 1994.
 • [Šmrha94b] Šmrha P.: Úvod do TCP/IP. Skripta, KIV, Západočeská univerzita, Plzeň, květen 1994.
 • [Šmrha94c] Šmrha P.: Jak pracuje UNIX. Skripta, KIV, Západočeská univerzita, Plzeň, květen 1994.
 • [Šmrha94d] Šmrha P.: Úvodní studie bezpečnosti páteřní sítě podniku ŠKODA Plzeň a.s. Technická zpráva, AGC, Plzeň, srpen 1994.
 • [Šmrha94e] Šmrha P.: Pravidla pro připojování lokálních sítí k páteřní síti podniku ŠKODA Plzeň a.s. Technická zpráva, AGC, Plzeň, 1994.
 • [Šmrha94f] Šmrha P.: Návrh organizační struktury pracoviště pro správu a řízení páteřní sítě ŠKODA. Technická zpráva, AGC, Plzeň, 1994.
 • [Šmrha94g] Šmrha P.: Úvodní studie možností propojení České národní banky s ostatními českými bankovními ústavy. Technická zpráva, AGC, Plzeň, listopad 1994.
 • [Šmrha94h] Šmrha P.: Pracoviště pro správu počítačové sítě WEBnet. Zpráva o realizaci projektu FR1136/94-3 grantu MŠMT ČR, Západočeská univerzita v Plzni, listopad 1994.
 • [Šmrha95a] Šmrha P.: Network Management Platform Requirements. Sborník mezinárodní konference DBFORUM Prague'95, MMIITALIA, Praha, květen 1995.
 • [Šmrha95b] Šmrha P.: Plán rozvoje počítačové sítě Magistrátu města Plzně v letech 1995-96. Technická zpráva, Magistrát města Plzně, srpen 1995.
 • [Šmrha95c] Šmrha P.: Doporučení pro správu páteřní sítě ŠKODA. Technická zpráva, Škoda a.s. Plzeň, říjen 1995.
 • [Šmrha95d] Šmrha P.: Doporučení pro správu sítě FIS AČR. Technická zpráva, Hewlett-Packard s.r.o. Praha, červenec 1995.
 • [Šmrha95e] Šmrha P.: Hierarchické řízení sítí metodou delegování pravomocí. Doktorská disertační práce, Západočeská univerzita v Plzni, prosinec 1995.
 • [Šmrha96a] Šmrha P.: Bezpečnostní aspekty počítačové sítě SPT Telecom. Technická zpráva, AGC, Plzeň, únor 1996.
 • [Šmrha96b] Šmrha P.: Vybudujte si svůj vlastní internetovský ochranný val. Sylabus přednášky pro Asociaci nemocnic České republiky, Plzeň, duben 1996.
 • [Šmrha96c] Šmrha P.: Návrh počítačové sítě informačního systému města Plzně. Úvodní projekt, Plzeňský holding & MmP, Plzeň, říjen 1996.
 • [Šmrha97a] Šmrha P.: Počítačová síť informačního systému města Plzně. Prezentace pro RmP, Plzeňský holding & MmP, Plzeň, leden 1997.
 • [Šmrha97b] Šmrha P.: Počítačová síť informačního systému města Plzně. Závěrečná zpráva I. etapy & Úvodní projekt II. etapy, Plzeňský holding & MmP, Plzeň, březen 1997.
 • [Šmrha97c] Šmrha P.: Návrh architektury sítě PragoNet. Úvodní studie, Ericsson, Praha, březen 1997.
 • [Šmrha97d] Šmrha P.: PilsNet - projekt plzeňské multifunkční metropolitní sítě. Prezentace pro PH, Plzeňský holding & MmP, Plzeň, srpen 1997.
 • [Šmrha97e] Šmrha P.: Návrh architektury sítě PilsNet. Úvodní studie, Plzeňský holding & MmP, Plzeň, srpen 1997.
 • [Šmrha97f] Šmrha P.: TEN-34 CZ. Prezentace, 13. zasedání Task Force TEN, Paříž, listopad 1997.
 • [Šmrha97g] Šmrha P.: Připojení sítě WEBnet do páteřní sítě TEN-34 CZ. Informační bulletin CIV č. 1 Západočeská univerzita, Plzeň, říjen 1997.
 • [Šmrha97h] Šmrha P.: Připojení do sítě WEBnet po telefonní lince z Windows95. Informační bulletin CIV č. 1 Západočeská univerzita, Plzeň, říjen 1997.
 • [Šmrha99] Šmrha P.: Technický rozvoj sítě TEN-155 CZ. Konference EurOpen.CZ´99, ISBN 80-902715-0-2, zámek Nečtiny u Plzně, 7. - 10.11.1999.

Komise

 • 1992-98: Člen Network Operation Center (NOC) CESNET
 • 1992-94: Člen koordinační rady České akademické sítě CESNET
 • 1997-98: Zástupce NRN TEN-34 CZ ve skupině Task Force TEN EU

Zájmy

 • Sport (basketbal, cyklistika, plavání)
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje