Registrace orion konta

Z HelpDesk
Verze z 3. 9. 2023, 18:38, kterou vytvořil Paja (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

 

Registrační odkazy pro nově nastupující studenty budou odesílány v týdnu od 4. do 8. září 2023.

Civenka.png


  1. Registrace Orion konta je možná pouze na základě zaslaného registračního odkazu. Ten obdržíš po dni nástupu na univerzitu na svou e-mailovou adresu, kterou jsi zadal při podání přihlášky. Na následujícím obrázkuje vidět jak by měl registrační odkaz přibližně vypadat.

    Registrace ZCU-odkaz.png
  2. Po kliknutí na registrační odkaz z mailu je jako první potřeba zadat Tvé datum narození. Tento údaj se nikde neukládá, slouží pouze pro ověření. Jde o to, aby link nezneužil někdo cizí, který Tvé datum narození nezná.

    Registrace ZCU-vstup.png
  3. Zvol si svůj Orion login (uživatelské jméno) a heslo (viz níže). Zaškrtni příslušné souhlasy a máš hotovo! Registrace login.PNG


Orion login

Orion login (uživatelské jméno) musí mít délku 4 - 8 znaků a je možné ho složit pouze z malých písmen bez diakritiky a číslic.
POZOR - Orion login nastavuješ jen jednou, nedá se změnit a provází tě pak po celou dobu tvého studia! Vybírej ho proto uvážlivě. Obvykle se volí příjmení, část příjmení, nebo kombinace jména a příjmení. Uvědom si, že login je zároveň začátek emailové adresy a vidí ho pak všichni tvoji profesoři a vyučující.


Orion heslo

Orion heslo musí mít délku minimálně 13 znaků a obsahovat kombinaci tří ze čtyř možných kategorií: malá písmena, velká písmena, číslice a speciální znaky. Nedoporučujeme používat písmena s diakritikou. V počítačových učebnách je nastavena anglická klávesnice a takové znaky a písmena se pak mohou psát, jako úplně jiné znaky.
Více informací nalezneš na Hesla systému Orion