Seznam práv

Z Support
Verze z 14:09, 19 leden 2010; Jahec (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Seznam práv

LOOKUP (l)

Umožňuje vlastníkovi
  • Zobrazení souborů a podadresářů (například příkazem ls). Pro zobrazení obsahu podadresáře je v něm třeba také toto právo.
  • Použití příkazu UNIXu ls -ld.
  • Prohlížení ACL adresáře.
  • Přístup k podadresářům, podadresáře jsou chráněny vlastními ACL.

INSERT (i)

Umožňuje vlastníkovi
  • Přidávat do adresáře nové soubory (vytvořením i kopírováním).
  • Vytvářet nové podadresáře.

DELETE (d)

Umožňuje vlastníkovi
  • Odstraňovat soubory nebo je přesouvat do jiného adresáře. V případě kopírování je nutné mít v cílovém adresáři právo INSERT.
  • Odstraňovat soubory. Je třeba mít současně právo INSERT.

ADMINISTER (a)

Umožňuje vlastníkovi změnu ACL. Uživatel má toto právo pro svůj adresář a jeho podadresáře.

READ (r)

Povoluje číst obsah souborů v adresáři.

WRITE (w)

Umožňuje měnit obsah souborů a měnit jejich UNIXové bity přístupových práv pomocí příkazu chmod.

LOCK (k)

Umožňuje aplikacím zamykat soubory. Některé programy nemusí být v adresáři bez práva LOCK funkční.

Zkratky pro obvyklé kombinace práv

write - všechna práva mimo ADMINISTER (rlidwk)
read - READ a LOOKUP (rl)
all - všechna práva (rlidwka)
none - žádná práva, odstraní položku z ACL

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje