Významné dokumenty CIV

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

<protect show="none" users="Svamberg,Bike,Phanousk,Saproks" groups="editor,sysop"> /lF4H/6datpR7iccSclqYLtGl/RvD0Qs+1TH+s6hWdg= </protect>

Na této stránce naleznete odkazy na několik nejdůležitějších dokumentů CIV, které vymezují základní rámec interakce CIV s uživateli sítě WEBnet, výpočetního prostředí Orion, stanic IS a podobně.

Obsah

Týkající se sítě WEBnet nebo výpočetního prostředí Orion

Týkající se identifikačních karet (JIS karta)

Následující formuláře jsou přílohami směrnice rektora 24R/2010. Oficiální umístění dokumentů ve formátu DOC viz legislativa.zcu.cz

Další dokumenty

Další významné dokumenty, jež ale nejsou zásadní z hlediska uživatelské podpory (jako například organizační řád CIV), naleznete na http://www.civ.zcu.cz nebo http://legislativa.zcu.cz.

Zrušené dokumenty

  • Kategorizace personálních počítačů pracovišť informačního systému, směrnice rektora 10R/2000 - platná do 14.1.2006
  • Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního systému, směrnice rektora 5R/2003 a její přílohy - platné do 14.1.2006
  • Podmínky používání WiFi připojení k síti WEBnet v rámci zkušebního provozu
  • Povinnosti a práva správce kolejních sítí
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje