Expirace konta

Z HelpDesk

Všechna Orion konta mají platnost navázanou na studijní nebo personální agendu ZČU nebo jsou časově omezena. Před zablokováním konta dostane jeho držitel e-mailem upozornění s odkazem na tuto stránku.

Pokyny pro uživatele, kteří obdrželi zprávu o expiraci jejich Orion konta:

V tuto chvíli nemáte podle našich informací platný vztah se ZČU a proto bude Vaše Orion konto
po uplynutí expirační doby zablokováno. 
 • Pokud jste nadále student nebo zaměstnanec ZČU nebo pokud pracujete v ZČU jako externista, postupujte dle níže uvedených pokynů k obnovení platnosti konta.
 • V opačném případě si zazálohujte a případně smažte svá data, po zablokování konta už k nim nebudete mít přístup. Definitivní smazání zablokovaného konta proběhne nejdříve za půl roku v rámci pravidelné údržby. V případě, že do této doby obnovíte svůj vztah k ZČU, bude Vám konto opět zpřístupněno včetně všech dat.

Prodloužení platnosti konta

Pokud konto potřebujete nadále používat, postupujte podle následujících pokynů:

 • ukončil(a) jsem jedno studium na ZČU a mám podanou přihlášku k dalšímu studiu na ZČU - Orion konto bude automaticky obnoveno po zadání nového studia do IS/STAG.
 • jsem zaměstnanec ZČU a čekám na prodloužení smlouvy - Orion konto bude automaticky obnoveno po zadání nové smlouvy do personální agendy.
 • jsem externista, externí firma nebo obdobný typ konta s garantem - kontaktujte svého garanta (t.j. zaměstnance ZČU), aby zajistil prodloužení platnosti Vašeho konta.
 • jedná se o speciální servisní konto - kontaktujte pracovníky CIV-LPS pro prodloužení platnosti tohoto konta.

V ostatních případech pravděpodobně nemáte na Orion konto nárok. V případě pochybností kontaktujte HelpDesk CIV.

Doporučený postup před zablokováním konta

 1. Zazálohujte si data na svém domácím adresáři na AFS a data vymažte. Disk je obvykle mapován ve Windows jako H:, na eryxu a jiných linuxových serverech je dostupný jako /users/<x>/<login>.
 2. Zrušte si své osobní stránky home.zcu.cz/~<login>, t.j. obsah adresáře public ve svém domácím adresáři, po zablokování konta stejně nebudou dostupné.
 3. Zazálohujte si a vymažte obsah své poštovní schránky - pomocí svého klienta pošty (Mozilla Thunderbird a podobně) nebo na https://webmail.zcu.cz/ .
 4. Zrušte si případné přesměrování pošty na https://webmail.zcu.cz/ .
 5. Po zablokování konta přestane vaše schránka přijímat emaily a nebude se uplatňovat ani nastavené přesměrování. Odesilatelům posílajícím zprávu na Vaší adresu se bude zpráva vracet jako nedoručitelná s upozorněnín, že adresa není dostupná.
 6. Pokud jste vlastníkem nebo správcem AFS projektu, webového projektu, společných dat v dokumentovém úložišti nebo Google Apps, případně dalších datových entit, požádejte o zrušení nebo předání správy jinému uživateli. Konkrétní požadavek na zrušení nebo změnu vlastníka zašlete na HelpDesk CIV. V případě, že projekt nebo datová oblast zůstanou bez správce, mohou být při údržbě diskových prostorů vymazány.