HelpDesk:Pracovní postupy/Průvodci/Síť/Zapojení kabelu

Z HelpDesk

Síťový kabel se zdá být nezapojený, síťovka nebliká.

  • Zkuste uživatele přesvědčit, aby si kabel sám zapojil (zastrčil do síťové karty).

Počkejte zhruba čtvrt minuty po zastrčení kabelu. Odstranila se chyba?

  • Ano
  • Ne — Pamatujte si číslo 7.