HelpDesk:Pracovní postupy/Průvodci/Síť/Fronta Helps

Z HelpDesk

Zeptejte se na místnost, jméno stěžovatele, IP adresu postiženého počítače a co nejlépe si nechte popsat chybovou hlášku, jestliže to nějakou hlásí. Ukončete rozhovor a zapište požadavek do fronty Helps.

  1. Jestliže jste se sem dostali po kontrole jestli jde o OrionXP, pak do popisu problému napište, že se jedná o Síťový problém č. 1 a připojte zjištěné údaje.
  2. Jestliže jste se sem dostali po kontrole po restartu, pak do popisu problému napište, že se jedná o Síťový problém č. 2 a připojte zjištěné údaje.
  3. Jestliže jste se sem dostali po chybě se zařazením do domény, pak do mailu napište, že se jedná o Síťový problém č. 3 a připojte zjištěné údaje.
  4. Jestliže jste se sem dostali po chybě se jménem počítače (DNS), pak do mailu napište, že se jedná o Síťový problém č. 5 a připojte zjištěné údaje.
  5. Jestliže jste se sem dostali poté, co se nejednalo o žádnou standardní chybovou hlášku, pak do mailu napište, že se jedná o Síťový problém č. 6 a připojte zjištěné údaje.
  6. Jestliže jste se sem dostali poté, co jste zjistili zapojený síťový kabel, pak do mailu napište, že se jedná o Síťový problém č. 7 a připojte zjištěné údaje.

← Konečný stav, zpět na začátek průvodce.