LPS:OrionXP/Skripty v OrionXP

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Podpora systému OrionXP byla ukončena

Systém Windows XP není a nadále nebude podporován.
Používání Windows XP představuje velké bezpečnostní riziko, 
aktualizace operačního systému je silně doporučena.

Následující obsah již není aktuální, ani udržován.Organizace softwarových modulů

Moduly slouží k tomu, aby bylo možné nezávisle na sobě instalovat do OrionXP různé aplikace. Obecně platí, že co aplikace (či rodina aplikací – např. MS Office), to modul. Zvláštní postavení má modul patches, který obsahuje drobné opravy vážící se přímo k systému. Speciální jsou svým způsobem také moduly wupd (windows update) a printers (instalace tiskáren -- LPS:OrionXP/Automatická instalace tiskáren).

Kategorie

OrionXP používáme k podpoře učeben i administrativních pracovišť. Jejich použití na administrativních pracovištních (pracoviště informačního systému) se použití těchto stanic řídí příslušnou vyhláškou rektora (3R/2006 "Kategorizace personálních počítačů pracovišť informačních systémů."). Počítače informačního systému se liší od ostatních počítačů s OrionXP (učebny apod.) pouze statutem - zejména tím, jak často a jak libovolně lze do jejich konfigurace přidávat nové SW balíky. Zjednodušeně se k nim přistupuje takto:

Kategorie Charakteristika
I Prostředí kategorie I je stabilní a běžně se tu neprovádí změny či doplňování

nových aplikací častěji než cca 1× ročně. Výjimku tvoří opravy chyb – ty se provádějí s největší prioritou.

II Prostředí kategorie II určené pro uživatele, kteří potřebují rychleji dostávat na stůl novinky, anebo mají specifické potřeby. V případě potřeby je možné doplňovat nový software a hlavně lze na jednotlivé počítače kategorie II instalovat libovolné SW balíky, které jsou již pro OrionXP připravené (pochopitelně s ohledem na licenční podmínky).
III Chce-li uživatel do systému doinstalovat software nebo ovladače hardwaru, které

OrionXP standardně nenabízí, musí být systém přeřazen do kategorie III. Na stanicích kategorie III může mít uživatel administrátorská práva (resp. zařazen do skupiny local administrators).


Umístění modulů v adresářové struktuře

Samostatný instalační modul (balík) pro každý software je rozdělen do dvou lokací:

  • Adresář s lokální softwarem (I:\localsw\<název_modulu>). V tomto adresáři bývá

zpravidla umístěn pouze podadresář SystemDrive.dif, který obsahuje další strom podadresářů se soubory, jež bude nutné v rámci instalace balíku přesunout na lokální disk (C:).

  • Adresář s informacemi o modulu (I:\modules\modulefiles\<název_modulu>).
Ten obsahuje řadu souborů, podle nichž se provádí instalace modulu. Mohou se objevit
následující soubory:


Add_pre.cmd Symbolický link na stejnojmenný soubor o adresář výš. Zajišťuje zavedení uživatelské části modulu a musí být v každém modulu.
Add_sys.cmd Symbolický link na stejnojmenný soubor o adresář výš. Zajišťuje zavedení systémové části modulu a musí být v každém modulu.
filelist Obsahuje seznam všech souborů, které se budou kopírovat ze složky localsw na místní disk. Soubor filelist se vytváří skriptem mk_filelist.cmd, který je umístěný i:\modules\modulefiles.
dependencies Obsahuje seznam balíků, které jsou závislé na instalovaném balíku a budou proto nainstalovány vyvoláním add_sys.cmd z příslušné složky.
SystemDrive.7z Archív, obsahující všechny soubory, které se budou rozbalovat na místní disk (nutno použít upravený add_sys.cmd). Vytváří se pomocí mk_archive.cmd. Pokud tento archív existuje, soubory uvedené v souboru filelist se nekopírují.
<N>-<Č>-sys.reg Registrový soubor se systémovou částí registrových změn ve formátu pro regedit, který se importuje vždy při zavádění nového modulu, nebo při změně čísla verze. Těchto souborů může být víc a liší se číslem (<Č>), které udává pořadí, v němž se zavádí.
<N>-<Č>-usr.reg Registrový soubor s uživatelskou částí registrových změn ve formátu pro regedit, který se importuje vždy při přihlášení uživatele k počítači s nově zavedeným modulem, nebo při změně čísla uživatelské verze. Těchto souborů může být víc a liší se číslem (<Č>), které udává pořadí, v němž se zavádí.
<N>-sys.cmd Skript, který se spouští vždy při zavedení nového modulu nebo při změně čísla verze. Má práva systému.
<N>-pre.cmd Skript, který se spouští vždy při přihlášení uživatele k počítači s nově zavedeným modulem, nebo při změně čísla uživatelské verze. Má práva uživatele.
<N>-sys.dis Skript v Perlu, který se spouští s právy systému při každém náběhu počítače. Lze tu provádět opakované úpravy.

Jednuduchý trik: Potřebujete-li, aby se daný modul vůbec neprováděl, i když je napsaný v databázi strojů, napište hned na začátek tohoto souboru exit; (nezapomeňte na středník).

<N>-pre.dis Skript v Perlu, který se spouští s právy uživatele při každém přihlášení. Lze tu provádět opakované úpravy.
Stations-list Zastaralá metoda. Funguje, ale nepoužívejte ji.

Textový soubor, který může obsahovat seznam stanic, na které se má balík instalovat. Aby mechanizmus fungoval, musí být na začátku souboru <N>-sys.dis napsáno: require "${MODULEFILES}disabled-stations.cmd";

<N> – Název modulu <Č> – Pořadové číslo souboru


Mechanizmus verzí

Každý modul je označen číslem verze. Ta neodpovídá vývojové verzi příslušného softwaru, ale vyjadřuje pořadí našich updatů (Tedy např. Corel Draw v. 8) může v OrionXP snadno být v balíku s verzí 1.0. Mechanizmus verzí zajišťuje, že na jakémkoli počítači OrionXP bude daný balík vždy nainstalován v aktuálním stavu podle obrazu uloženého na AFS. V registru každého počítače OrionXP (HKLM/Software/OrionXP/versions) je zapsáno, jaké verze jednotlivých balíků se nacházejí na lokálním disku. Právě tento údaj se vždy při startu počítače porovnává s hodnotami uloženými v souborech version na AFS. Označení verze má dvě části – číslo před tečkou a za tečkou. První číslo (před tečkou) označuje tzv. systémovou verzi. Zvýší-li se, znamená to, že se má updatovat systémová část balíku – spouští se add_sys.cmd, instalují se balíky podle souboru dependencies, rozbalí se archív SystemDrive.7z nebo se kopírují nové soubory podle filelist, importují se registrové soubory *–sys.reg, spouští se *–sys.cmd a *–sys.dis. Číslo verze zapsané v registru se pak upraví podle vzoru na AFS.

Obdobně se používá uživatelská verze (číslo za tečkou). Rozdíl je v tom, že kontrola se provádí vždy při přihlášení uživatele. Záznam o verzích je uveden i v uživatelské části registru (HKCU/Software/OrionXP/versions) a tak je možné potřebné změny provádět i na jedné stanici opakovaně pro různé uživatele. Spouští se uživatelské ekvivalenty souborů –- add_pre.cmd1, importují se registrové soubory *–usr.reg, spouští se *–pre.cmd a *–pre.dis.

(1 Pre ve významu pre-login.)

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje