LPS:WindowsBacula

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Následující batch skript je spouštěn pomocí bacula kliena, v režimu 'ClientBeforeJob', kdy dojde na disku F: k vytvoření zálohy ve formě bitové kopie systému, kterou následně zálohuje na server.

REM skript zalohujici system Windows Server

set SummaryLog=C:\backup\backup.log set LOG=C:\backup\backup_last.log

REM rotace logu a vytvoreni noveho type %LOG% >> %SummaryLog% echo. > %LOG%

echo ------------------------>> %LOG%

for /F "tokens=2-4" %%i IN ('date /t') DO @set akt_dat=%%i%%j%%k echo Start:%akt_dat% %time%>> %LOG%

wbadmin start backup -backuptarget:f: -vssfull -allcritical -systemstate -quiet >> %LOG% set ERROR=%ERRORLEVEL%

echo End:%akt_dat% %time%>> %LOG%

type %LOG%

set SummaryLog= set LOG= set ERRORLEVEL=%ERROR%

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje