OrionX/Office365

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Návod na přihlášení do desktopové aplikace Office 365 (Office 365 ProPlus) v prostředí Windows 10 pomocí účtu <login>@office365.zcu.cz.

Ve Start nabídce vyhledejte a spusťte např. Word.
Office365 00.png

Po spuštění se Vám zobrazí Přihlaste se a nainstalujte Office. Zvolte Přihlásit se.
Office365 01.png

Office aktivujete pomocí svého Microsoft konta přiděleného univerzitou.
Tvar konta je <login>@office365.zcu.cz.
Office365 02.png

Následně dojde k otevření okna s WebAuth formulářem, kde se přihlásíte svým Orion kontem.
Office365 03.png

Pokud máte přidělenou licenci pro používání Office 365 ProPlus došlo k aktivaci desktopové aplikace Office 365.
Takto můžete aktivovat Office 365 ProPlus až na 5 zařízeních.
V případě problémů s aktivací Office 365 ProPlus si podle návodu Přidělení o365 licence zkontrolujte, zda máte licenci přidělenou.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje