Přidělení o365 licence

Z HelpDesk
Návod na přiřazení o365 licence pro využívání Microsoft 365 A3.

Studentům je licence přiřazena automaticky. Podle příslušnosti k fakultě získáte buď licenci A1 nebo A3, podle toho zda vaše fakulta zakoupila balíček "Microsoft 365 Education A3".

Zaměstnanci mají z základu přidělenou licenci A1 a pokud pro ně pracoviště zajistilo licenci A3 musí si jí zajistit (viz. níže).

A3 licence pro zaměstnance

Typ licence, která vám umožní aktivovat desktopovou aplikaci Office 365 ProPlus. Zaměstnanci těch pracovišť, které objednali licence "Microsoft 365 Education A3" si mohou požádat o přidělení licence sami.

Existují tři způsoby přidělení licence na pracoviště:

1. Přidělení přes Self Management

Licence se oprávněnému uživateli dostane vždy když o ní požádá.

  • Pokud potřebuje zvýšenou licenci a vaše pracoviště je má objednané můžete o její přidělení požádat přes Self Management na adrese https://profile.zcu.cz/self/self-group.
  • Ve správě skupin zaškrtněte skupinu "o365proplus-XXXXX" odpovídající vašemu pracovišti.
  • Pokud vidíte skupin více zaškrtněte pouze jednu odpovídající pracovišti pro které licenci žádáte.
  • Pokud skupinu nevidíte, vaše pracoviště licence nezakoupilo.
2. Přidělení pro celé pracoviště (pro tajemníka)

Je možné přidělit licence všem zaměstnancům pracoviště podle skupin v LDAPu. To vyžaduje mít pro všechny zam. zakoupenou licenci. Díky tomu nemusí každý pracovník zaklikávat licenci jednotlivě, ale je přidělena na základě příslušnosti ke skupině pracoviště.

3. Jednorázové přidělení dle seznamu (pro lokálního správce)
  • Je možné přidělit licenci jednorázově dle seznamu dodanému lokálním správcem pracoviště. Mechanizmus je stejný jako by si to každý uživatel naklikal dle bodu 1, ale naklikání provádí administrátor pomocí nástrojů Identity managementu. Žádost o přidělení licencí se seznamem uživatelských jmen zašle lokální správce na helpdesk@zcu.cz .

Jak si zkontrolovat, že licenci mám?

Nastavení své licence můžete vidět na stránce svého profilu v záložce "Předplatná". Viz. https://portal.office.com/account/?ref=MeControl#subscriptions

V případě, že vám nefunguje licence ani když máte možnost zaškrtnutou, kontaktujte HelpDesk.

UPOZORNĚNÍ: Po každé změně licence na A3 je nutné následovat tyto kroky:

  1. Odhlašte se ze svého pracovního Microsoft účtu v libovolné desktopové aplikaci MS Office (odhlášení najdete vpravo nahoře).
  2. Po odhlášení vyčkejte 1 hodinu.
  3. Po uplynutí této doby se znovu přihlašte do aplikace MS Office pomocí svého pracovního Microsoft účtu. Při přihlašování použijte formát “VášOrion”@office365.zcu.cz - za “VášOrion” dosaďte své Orion přihlašovací jméno.