E-mail

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Každý uživatel výpočetního prostředí Orion (tedy všichni studenti i zaměstnanci) automaticky získává e-mailovou adresu a schránku se svým uživatelským účtem v prostředí Orion.

Centrální systém elektronické pošty Západočeské univerzity přináší řadu výhod. Mezi ty nejdůležitější výhody jistě patří usnadnění komunikace mezi uživateli a snadné dohledávání kontaktů.

Obsah

Základní informace

Vyhledání kontaktu

E-mailovou adresu každého zaregistrovaného uživatele lze zjistit pomocí služby PhoneBook na adrese http://phone.zcu.cz/

Je třeba zdůraznit, že data poskytovaná touto službou jsou generována automaticky každou půlnoc. V případě zaměstnanců jsou data přebírána z databáze Oracle a za jejich správnost a úplnost odpovídají sekretářky kateder, kterým byl předán klient na jejich aktualizaci. V případě studentů jsou data přebírána z registru uživatelů počítačové sítě ZČU.

Přeposílání zpráv

Jako zaměstnanci a studenti ZČU máte povinnost číst zprávy elektronické pošty doručované do své školní schránky. Můžete si nastavit přeposílání zpráv nebo jejich kopií na externí adresy, v takovém případě však na sebe přebíráte veškerou odpovědnost za případné potíže s nedoručením zpráv na externí adresu.

Pro přeposílání zpráv nemáte žádný důvod - pro komfortní práci s poštou můžete používat poštovní klienty a aplikace, které jsou k dispozici pro desktopové počítače, tablety i telefony. Ty umí pracovat s několika různými poštovními účty najednou. Svojí univerzitní i soukromou poštovní schránku tak máte k dipospozici v prostředí jedné aplikace.

Velikost přenášené zprávy

Maximální velikost zprávy přenášené systémem elektronické pošty na ZČU je 25 MB.

Velikost přidělené kvóty

Kvóta je uživatelům navyšována automaticky každý den podle zaplnění tak, aby zaměstnanec měl k dispozici nejméně 1 GB volného místa a student nejméně 500 MB volného místa. Přidělená disková kvóta se vztahuje na všechny zprávy a složky dohromady - tedy na nově doručené zprávy uložené ve složce "Doručená pošta - Inbox" i na zprávy uložené v osobních složkách.

O velikosti přidělené kvóty a aktuálním zaplnění svého diskového prostoru se může každý uživatel přesvědčit sám v prostředí webmailu anebo v prostředí svého poštovního klienta (např. Thunderbird).

Automatické mazání starých zpráv ve složkách Koš a Spam

zprávy uložené ve složkách "Koš" (Trash) a "Nevyžádaná pošta" (Spam, Junk) jsou po 90-ti dnech automaticky mazány.

Pošta Microsoft Office 365

Poštovní systém office365.zcu.cz je provozován mimo kontrolu ZČU, je to externí služba bez správce, bez zálohování a bez podpory. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Ani omylem.

Pošta Google Apps

Poštovní systém gapps.zcu.cz je provozován mimo kontrolu ZČU, je to externí služba bez správce, bez zálohování a bez podpory. Nenastavujte si do něho přeposílání zpráv. V žádném případě. Ani omylem.

Návody a nastavení

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje