Přístup k elektronické poště

Z HelpDesk

Uživatelé přistupují k elektronické poště běžným webovým prohlížečem (Chrome, Firefox) přes aplikaci WebMail na adrese http://webmail.zcu.cz. Návody pro webové rozhraní jsou součástí Nápovědy v prostředí webmailu. Najdete je tam pod ikonou Webmail-help.png


Dalším způsobem je přístup pomocí poštovních klientů - speciálních programů, které jsou závislé na prostředí konkrétního operačního systému. V prostředí Orion jsou základními prostředky programy Mozilla Thunderbird a alpine.

Poštovní klienti i brána WebMail přistupují k poštovní schránce uživatele prostřednictvím protokolů IMAP nebo POP3 se zabezpečením SSL. Tato technologie přináší uživatelům výhodu bezpečného přístupu k jejich poště odkudkoliv.

Při úvodním přihlášení na vzdáleném IMAP (nebo POP3) serveru se musí uživatel prokázat svým uživatelským jménem a heslem platným v prostředí Orion.

Pro obecné nastavení poštovních klientů platí následující doporučení:

  • adresa IMAP serveru: imap.zcu.cz
  • port: 993
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


  • adresa SMTP serveru: smtp.zcu.cz
  • port: 465
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos