Expirace garantovaneho konta

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pokyny pro garanty, kteří obdrželi zprávu o expiraci někerého garantovaného Orion konta.

Prodloužení platnosti garantovaného konta

Pokud nadále platí důvod pro aktivitu garantovaného konta, postupujte podle následujících pokynů:

  • jedná se o zaměstnance ZČU s pracovní smlouvou nebo studenta:
    • Orion konto bude automaticky obnoveno po zadání nové smlouvy do personální agendy, případně po zadání nového studia do IS/STAG.
  • jedná se o jiný vztah se ZČU (hostovské nebo externí konto):
    • Jako garant můžete platnost konta prodloužit přímo v aplikaci na správu hostovských kont: https://idm.zcu.cz/hosts
    • Případně můžete požádat o prodloužení pracoviště HelpDesk CIV.

Doporučený postup před zablokováním konta

  • Pokud je majitel konta vlastníkem případně správcem AFS nebo webového projektu, zajistěte jeho zrušení nebo předání správy jinému uživateli. Konkrétní požadavek na zrušení nebo změnu vlastníka projektu zašlete na HelpDesk CIV. V případě, že projekt zůstane bez správce, může být při údržbě diskových prostorů vymazán.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje