Informační kiosky ZČU

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Jako doplňkovou službu k veřejným počítačovým učebnám provozuje CIV pro zaměstnance, studenty a návštěvníky budov ZČU několik informačních kiosků. Jsou jimi jednoduché terminály v chodbách budov, kde je anonymnímu uživateli umožněn přístup na vybrané webové zdroje (tzv. typ Standard). Kiosky jsou založeny na operačním systému Debian GNU/Linux s upraveným prohlížečem Mozilla Firefox 1.0.

V rámci rozvojového projektu společně se sdružením CESNET s.r.o. provozujeme v pilotním provozu i 2 místa s plnohodnotným systémem OrionXP. Navíc oproti standardní hardwarové konfiguraci učeben je v tomto typu k dispozici DVD vypalovačka a čtečka paměťových karet typu 5-in-1.

Dále v rámci stejného projektu provozujeme 2 promítací místa Informační tabule, které promítají smyčky informací z dostupných IS nejen ZČU (IS/STAG, kalendar.zcu.cz, pes.eunet ...). Tabule jsou založeny na původní kioskové instalaci Standard, ale za použití vyšší verze prohlížeče Mozilla Firefox 1.5. Uživatelům je k dispozici i webová verze informačních obrazovek na adrese http://letiste.zcu.cz.

Reklamní služba

Navíc jako bonus provozujeme na kioscích typu Standard a Televize reklamní službu. Ta je realizována promítáním obrázků v šetřičích obrazovek. Reklamy je možné do systému vložit zasláním obrázků typu JPG, GIF nebo PNG na adresu operator@service.zcu.cz. Při použití těchto formátů máte jistotu, že to co nám pošlete se takto také zobrazí, reklamy nijak neupravujeme. Doporučená velikost obrázků je 700-750 bodů na výšku (z důvodů různých rozlišení jednotlivých stanovišť).

Vystavujeme pouze reklamy, které přímo souvisí s univerzitou nebo s některou z "blízkých" organizací univerzity (např. stavovská unie studentů). Do publikovaných reklam nezasahujeme a neupravujeme je, plná zodpovědnost za vystavené informace je na žadateli.

Seznam kiosků

Varianta Standard
Varianta Kiosek2 s OrionXP
Informační tabule


Jméno terminálu Lokalita Typ kiosku
kiosek-ep.zcu.cz Vrátnice FEL Standard
kiosek-ep05.zcu.cz Vstupní hala FEL Standard
kiosek-ep07.zcu.cz Ochoz vstupní haly FEL; EP208 Standard
kiosek-ep08.zcu.cz Vstupní hala FEL Standard
kiosek-ng01.civ.zcu.cz Vstupní hala FEL Orion7
kiosek-tv01.civ.zcu.cz Vstupní hala FEL Televize
kiosek-ep04.zcu.cz Vstupní hala FEL Standard
kiosek-ep06.zcu.cz Ochoz vstupní haly FEL; EP208 Standard
kiosek-eu01.zcu.cz Vstup do kateder FEL 1.p. Standard
kiosek-eu02.zcu.cz Vstup do kateder FEL 2.p Standard
kiosek-eu03.zcu.cz Vstup do kateder FEL 3.p Standard
kiosek-eu04.zcu.cz Vstup do kateder FEL 4.p Standard
kiosek-eu05.zcu.cz Vstup do kateder FEL 5.p Standard
kiosek-ty01.zcu.cz Tylova Standard
kiosek-jj01.zcu.cz Jungmanova Standard
kiosek-hj01.zcu.cz Vchod Husovka Standard
kiosek-vc01.pef.zcu.cz Vstupní hala, Veleslavínova Standard
kiosek-ng03.pef.zcu.cz Vstupní hala, Veleslavínova Orion7
kiosek02-uv.zcu.cz Vstupní hala FAV/FST Standard
kiosek-ng02.zcu.cz Vstupní hala FAV/FST Orion7
kiosek-tv02.zcu.cz Vstupní hala FAV/FST Televize
kiosek-kma01.zcu.cz KMA (6.p) mezi UK a UL Standard
kiosek-ui03.civ.zcu.cz Před HelpDeskem CIV Standard
kiosek-kts01.zcu.cz Vstupní hala KTS Standard
kiosek-tv03.zcu.cz Menza Bory Televize
kiosek-tv04.zcu.cz Menza Kollárova Televize
kiosek-tv05.zcu.cz Vstupní hala FF/FEK - Husova Televize
kiosek-tv06.zcu.cz Vstupní hala FEK - Tylova Televize
kiosek-tv07.zcu.cz Budova FEK -Cheb Televize
kiosek-tv08.zcu.cz Budova FPR - Komenda Televize
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje