Kalendář/Nastavení Thunderbird

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pro podporu kalendářových služeb lze do poštovního klienta Thunderbird přidat rozšíření Mozilla Lightning. Pro bezproblémovou práci s kalendářovým serverem ZČU je třeba použít jeho upravenou verzi Mozilla Lightning - Inverse Edition.

  • Pak lze pracovat s kalendáři buď přímým připojením přes CalDAV protokol (lze pracovat s více kalendáři) anebo prostřednictvím dále nainstalovaného pluginu SyncML (lze pracovat jen s hlavním kalendářem). Případně lze oba způsoby kombinovat.
    • Na desktopu bychom doporučili zvolit přímé připojení (tedy s rozšířením Mozilla Lightning - Inverse Edition). Kdo nemá zvláštní důvod, bez Funambol klienta se obejde.
  • Máte-li nainstalovanou původní verzi Lightningu, pak ji nejprve odinstalujte a pak nainstalujte zmíněné rozšíření Inverse Edition.
  • Po instalaci rozšíření Mozilla Lightning - Inverse Edition si nastavte podporu protokolu CalDAV tímto způsobem:
    • Zvolte menu Nástroje -> Možnosti -> Rozšířené -> Editor předvoleb a v něm nastavte existující proměnnou calendar.caldav.sched.enabled na hodnotu true. Poté restartujte celý program Thunderbird.

Přímý přístup ke vzdálenému kalendáři

  • Vlastní vzdálený kalendář definuji v prostředí Lightningu tímto způsobem:

přepnu se do okna kalendáře, pravým tlačítkem myši vyvolám kontextové menu a v něm zvolím "Vytvořit nový kalendář -> V síti -> CalDAV -> Adresa: https://kalendar.zcu.cz/SOGo/dav/login/Calendar/personal/ (kde login je moje uživatelské jméno v Orionu).

Kalendar-desktop1.png

Přístup s využitím pluginu SyncML

Jako SyncML plugin se nabízí volně použitelný Funambol Mozilla Sync Client.

  • Při přístupu přes funambol je třeba definovat v jeho konfiguraci (menu "Nástroje -> Funambol sync -> Tools -> Options") adresu serveru jako https://syncml.zcu.cz/funambol/ds a pak vyplnit jméno/heslo.
Kalendar-desktop2.png

Na následující kartě "Sync" určuji zdroje, které chci synchronizovat ("Contacts, Calendar, Tasks"). Také zde nastavuji automatickou periodickou synchronizaci "Synchronize every..." a synchronizaci po startu kalednářového klienta "Sync at startup".

Pod nenápadnými tlačítky "Details" se ukrývá možnost určit vzdálenou složku kontaktů a složky kalendáře a úkolů, s nimiž budou tyto zdroje synchronizovány. Zde tedy definuji "sogo-card" pro kontakty, "sogo-cal" pro kalendář a "sogo-todo" pro úkoly.

Pozor - nezatrhávejte "E-Mail", protože pošta je synchronizovaná přímo přes IMAP klienta.

Kalendar-desktop3.png


Kalendar-desktop4.png


  • Pozor - v obou variantách je třeba provádět synchronizaci - buď ruční ("Nástroje -> Funambol sync -> Sync All") nebo automatickou - jinak se změny nemohou mezi klientem a serverem přenést Kalendar-nono.gif
Kalendar-desktop5.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje