Kategorie:WEBnet

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Metropolitní počítačová síť Západočeské univerzity se nazývá WEBnet. Propojuje 39 budov v Plzni a 2 budovy Chebu, stovky serverů, přes 9100 pracovních stanic. WEBnet je základem výpočetního prostředí ZČU, které se nazývá Orion.

Počet připojených PC:     cca 11300 (z toho cca 3400 v kolejních sítích)
Počet IPv4 sítí:       368
Počet IPv6 sítí:       62
Počet směrovačů:       21
Počet přepínačů:       >220
Počet WiFi přístupových bodů: 159
IPv4 prefix:         147.228.0.0/16
IPv6 prefix:         2001:718:1801::/48

Obsah

Topologie

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí:
1. kruh: Bory-IC - Tylova - Sady Pětatřicátníků - Jungmannova - Klatovská - Bory-IC
2. kruh: Bory-IC - Klatovská - Bory-EK - Bory-IC
3. kruh: Bory-IC - Bory-UL - Bory-EK - Bory-IC

Kruhové topologie sítě WEBnet


Další optické páteřní trasy vedou do Husovy ulice, na Lochotín, do Veleslavínovy ulice,  na Americkou třídu, do Kollárovy ulice a nově do Máchovy a Kaplířovy ulice. V areálu na Borech je naopak topologie stromová s výkonnými gigabitovými směrovači v každé budově. Ve větší míře se začíná prosazovat i gigabitový Ethernet až ke koncovým stanicím. Hlavním páteřním prvkem celé sítě je nyní směrovač Cisco Catalyst 6509 v IC na Borech, jeho redundatní zálohu tvoří směrovač Cisco Catalyst 6506 v objektu EK na Borech, dohromady zajišťují redundatní konektivitu do sítě Cesnet2 a dále pak do Internetu.

Topologie sítě WEBnet

Připojení do Internetu

Univerzitní síť je připojena do Internetu prostřednictvím české národní akademické výzkumné páteřní sítě pojmenované CESNET (http://www.cesnet.cz) v jejím bodě přítomnosti(PoP) umístěném v budově informačního centra ZČU Plzeň-Bory. Přístupová rychlost připojení u do PoP v Plzni je 10 Gb/s. PoP v Plzni tvoří páteřní uzel tranzitního typu, který je připojen nesčítající se kapacitou 4x 10 Gb/s do Prahy s možností navýšení až na 32x 10 Gb/s. Do Českých Budějovic 10 Gb/s a 100 Mb/s do Chebu. Paralelně k této produkční síti je vybudována i síť čistě výzkumná - pracovně nazývaná CzechLight. a 100Mb/s do Chebu. Paralelně k této produkční síti je budována i síť čistě výzkumná - pracovně nazývaná CzechLight. Propustnost spoje Praha - Plzeň této výzkumné sítě je nyní 1 Gb/s, ale je plánováno její navýšení až na 10 Gb/s.

Cesnet2-small.png
Větší rozlišení obrázku

Nabízené služby

Připojení počítačů

Všechna PC na ZČU (vyjma kolejí) mají neomezený přístup do Internetu (tzn. provoz není filtrován firewallem). Každé PC v síti musí mít zaregistrovanou IP adresu a musí mít přiřazeno DNS jméno. Informace o registraci PC najdete na stránkách Hostmasteru.

Připojení mobilních zařízení

Notebooky zaměstnanců je možné na požádání zařadit do služby DHCP a přidělovat jim IP adresy dynamicky podle místa jejich aktuálního připojení. Studentské notebooky i notebooky zaměstnanců lze připojovat do bezdrátové sítě Eduroam, kterou jsou ať již částěně nebo úplně pokryty všechny budovy Západočeské univerzity v Plzni. Poslední možností pro studenty i zaměstnance je připojit si notebook do pevné sítě v učebnách k tomu určených. Podrobnějsí informace o připojení mobilních zařízení.

VPN - vzdálené připojení do sítě WEBnet

Tato služba poskytuje bezpečné a spolehlivé zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů sítě WEBnet oprávněným uživatelům z veřejného Internetu. Podrobnějsí informace o VPN - vzdálené připojení do sítě WEBnet.

Kolejní sítě

Kolejní sítě jsou zvláštní chráněné sítě v síti WEBnet určené převážně pro studenty ubytovaných na vysokoškolských kolejích. Podrobnějsí informace o kolejních sítí.

Hlasové služby

Infrastruktura sítě je využívána k propojení telefonních ústředen mezi univerzitními budovami. Od června 2005 jsou navíc využívány i IP koncové telefonní přístroje. Jejich nasazení umožní výrazně snížit náklady na volání z budov, které nejsou přímo připojeny do univerzitní telefonní sítě (např. objekty kolejí a menz). Dále je služba IP telefonie často využívána zaměstnanci na zahraniční cestě, kteří tímto mohou volat do univerzitní telefonní sítě zdarma. Podrobnějsí informace o IP telefonii.

Podkategorie

Zobrazují se 2 podkategorie z celkového počtu 2 podkategorií v této kategorii.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje