WWW v síti WEBnet

Z HelpDesk

Každý uživatel sítě WEBnet má možnost vytvořit si své osobní WWW stránky v rámci distribuovaného výpočetního prostředí Orion.

Uživatelské domácí stránky

V diskovém prostoru přiděleném uživateli v rámci projektu Orion se kromě adresáře home (uživatelův domácí adresář) nachází také adresář public, ve kterém si uživatel může vytvořit vlastní WWW stránky (jedná se o adresář - např. pro uživatele s přihlašovacím jménem zajicek: /afs/zcu.cz/users/z/zajicek/public/).

V tomto public adresáři si uživatel vytváří strukturu HTML dokumentů (v odstavci o PHP se dozvíme že nejen jich). Aby se zabránilo nežádoucímu výpisu obsahu tohoto adresáře při požadavku o zobrazení hlavní stránky uživatele, je nutné, aby alespoň jeden ze souborů měl název index.php, index.php3, index.php4, index.html, index.htm nebo default.htm. WWW server Apache běžící na serveru home.zcu.cz, který poskytuje domácí uživatelské stránky, se pokouší nalézt v uživatelově public adresáři soubory s výše uvedenými názvy (v uvedeném pořadí). Jakmile narazí na první soubor s názvem, který se nachází v tomto seznamu, pošle jej prohlížeči přistupujícímu k uživatelovým stránkám (bez udání požadovaného souboru). K hlavní stránce uživatele s přihlašovacím jménem 'zajicek' se přistupuje uvedením URL adresy ve WWW prohlížeči:

http://home.zcu.cz/~zajicek/obdobně lze přistupovat ke stránkám všech uživatelů sítě WEBnet, kteří mají WWW stránky vytvořeny.

Návod na tvorbu HTML stránek lze najít v sekci manuály.

Projekt virtuálních WWW serverů

Tento projekt řeší problematiku zřizování WWW serverů na ZČU. Za použití distribuovaného souborového systému (projekt Orion) a vlastností WWW serveru (Apache) je možné jednoduchým způsobem zřizovat WWW servery pro katedry, fakulty a jiné univerzitní celky.

Katedry (popřípadě jiné administrativní celky) mají obvykle představu o podobě svých WWW stránek, samy vyčlení zodpovědnou osobu, která se bude starat o aktualizaci. Nemají však často prostředky pro pořízení HW a také znalosti o instalaci serveru (HW i SW).

Tento problém je možné řešit pomocí tzv. virtuálních WWW serverů (tj. více WWW serverů současně běžících na jednom stroji). Z pohledu diskové kapacity je možné využít systém AFS, který zajistí jednak jednoduchou údržbu WWW stránek, tak i zálohování (využit bude mechanizmus tzv. AFS projektů). Jak na to

Nutné informace

Pro vyvoření virtuálního WWW serveru je potřeba mít tyto informace:

  • Typ WWW serveru
dočasný (konání jedné akce, poskytování informací s omezenou časovou platností) nebo trvalý (většina serverů - katedrální, každoročně konané akce apod.),
  • Kontaktní osoba
osoba vyčleněná pro správu obsahu WWW serveru. Tato osoba má plnou zodpovědnost za obsah serveru. Proto by měla být vybírána z okruhu zaměstnanců katedry (popř. jiného celku), musí mít konto v projektu Orion (viz http://home.zcu.cz/)
  • Nutná disková kapacita
diskový prostor běžných WWW serverů se pohybuje okolo 5-10MB. Větší kapacitu je možné projednat a dále upravovat,
  • Jméno serveru
obvykle www.ABC.zcu.cz (pro katedru ABC) popřípadě www.ABC.FXX.zcu.cz (FXX je zkratka fakulty). Pro výjimečné případy může sloužit jméno ABC.zcu.cz (akce dočasného charakteru, velké projekty apod.)

Pro vytvoření virtuálního WWW serveru zažádejte na URL http://www.projekt.zcu.cz/ pomocí dotazníku. Jestli nemáte dočasně přístup na WWW, můžete výše uvedené informace zaslat mailem na adresu iss@service.zcu.cz.

Další informace

Přístup k projektu z operačního systému xy

  • Orion Unix (Linux, Digital Unix, SGI): Projekty virtuálních WWW serverů se nacházejí v adresáři: /afs/zcu.cz/project/www/[jméno projektu] a můžeme s ním pracovat jako lokálně.
  • OrioNT (Windows NT s podporou AFS a Kerberos): Projekty jsou dostupné v adresáři J:\AFS\ZCU.CZ\PROJECT\WWW\[jméno projektu].
  • nepreferovaný (byť možný) je použití FTP (far, ws-ftp, ...). Stroj, na který se přihlašujete je satyr.zcu.cz nebo eryx.zcu.cz a adresář je opět /afs/zcu.cz/project/www/[jméno projektu]

Další informace naleznete na adresách http://www.projekt.zcu.cz/ nebo http://helpdesk.zcu.cz/.

Čeština na WWW stránkách

V rámci přeinstalování serveru home byl z důvodů nestability odstraněn modul mod_czech z WWW serveru Apache. Bezproblémové zobrazení češtiny na stránkách většiny prohlížečů lze zajistit definováním <META> tagu HTML souborů:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=iso-8859-2"> 

pro kódování češtiny ISO-Latin2,

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=CP-1250"> 

pro kódování češtiny Windows 1250. V případě problémů je možné přepnout si kódování češtiny pomocí View -- Character-Set v Netscape Navigatoru (resp. Mozille, resp. Firefoxu) nebo Zobrazit -- Kódování v MS Exploreru.

PHP - jak na dynamické stránky

Do WWW serveru Apache byla přidána podpora skriptovacího jazyka PHP. Aby WWW server Apache byl schopen vykonávat PHP skripty, je nutné, aby názvy těchto souborů měly koncovku .php, .php3 nebo .php4. Jednoduchý ilustrativní příklad: prvni.php:

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE> 1. PHP stranka </TITLE> 

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=iso-8859-2">

</HEAD> <br>
</font>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<TABLE WIDTH="50%" ALIGN="center">
<? 
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) 
   printf("<TR BGCOLOR=\"%s\"><TD>%d.</TD><TD> </TD></TR>\n", ($i % 2) ? "#777777" : "#EFEFEF", $i); 
?>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Pokud by náš fiktivní uživatel zajicek měl tento soubor uložen ve svém public adresáři, pak by k spuštění stačilo napsat do prohlížeče WWW stránek následující URL adresu:

http://home.zcu.cz/~zajicek/prvni.php

Popis jazyka PHP se svými více jak 1600 funkcemi zdaleka přesahuje rámec této publikace. Nejaktuálnějí informace o tomto skriptovacím jazyce lze najít na domácí stránce projektu PHP na URL adrese http://www.php.net/. Dokumentace s popisem funkcí jazyka PHP je umístěna na URL adrese http://manualy.zcu.cz/phpman/manual.html.

Zaheslování WWW stránek

Pokud potřebujete vytvořit v rámci svých WWW stránek oblast, do které chcete umožnit přístup jen vybraným uživatelům, pak postupujte podle tohoto návodu.

Zaheslovat můžete pouze celý adresář, proto jej vytvořte a umístěte do něj data, ke kterým mají mít přístup jen vybraní jedninci.

V tomto adresáři pak vytvoříte dva soubory .htaccess a .htpasswd. Obsah jednotlivých souborů získáte vygenerováním jejich obsahů pomocí formuláře na URL adrese http://projekt.zcu.cz/heslo.php. Do kolonky adresář vyplňte adresář v rámci AFS (Orionu), do kterého chcete zavést autorizovaný prístup (např. adresář virtuálního WWW serveru 'projman': /afs/zcu.cz/project/www/www-projman/). Do kolonky 'Uživatel' vyplníte jméno uživatele, který má mít k daným stránkám přístup. Poté již stačí jen vyplnit přístupové heslo tohoto uživatele.

V adresáři, ve kterém má být vyžadována autorizace, vytvořete soubory .htaccess a .htpasswd (dodržte velikost písmen v názvu těchto souborů včetně počáteční tečky), do kterých vložte obsah vygenerovaný formulářem. Pokud jen chcete rozšířit seznam lidí v souboru .htpasswd, jednoduše přidejte vytvořenou řádku na konec tohoto souboru. Každý záznam musí být na samostatné řádce.