Migrace Alfresco

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Migrace DMS(KNT) => Alfresco

Nutné informace ze starého KT

Rozdělení na jednotlivé oblasti

Složek v celém KT je 125. Toto rozdělení si myslím je dostačující. Musíme tedy přemigrovat 125 složek dle majlenova skriptu.

Práva přístupů na jednotlivé oblasti

Na tyto získání informací o těchto právech je vytvořen příkaz nad DB. Tento příkaz má výstup -----(soubor dodám seky)

Postup příprav informací

DUMP DB

Dump DB je dostupný na themis2.civ.zcu.cz v databázi s názvem KT.

Přístupová práva

Pro získání přístupových práv je použit příkaz nad DB.

select users_groups_link.group_id as group_id, units_lookup.id as unit_id, units_lookup.name as unit_name, groups_lookup.name as group_name, users.username from users_groups_link left join users on users_groups_link.user_id=users.id left join groups_lookup on users_groups_link.group_id=groups_lookup.id left join units_lookup on groups_lookup.unit_id=units_lookup.id where users.username NOT LIKE "kt_deleted%" order by group_id limit 1000; 

Postup migrace

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje