Služby pro hosty

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento dokument popisuje pouze služby poskytované hostům Západočeské univerzity. Pokud jste student nebo zaměstnanec, informace o službách pro vás najdete v sekci pro studenty a zaměstnance .

Obsah

Host a jeho garant

Hostem univerzity je osoba, která nemá přímý vztah k univerzitě (není zaměstnanec nebo student), ale z nějakého důvodu potřebuje používat služby univerzity.

Garantem je zaměstnanec univerzity (vedoucí nebo jím pověřený pracovník), který zaštiťuje pobyt hosta na univerzitě.

Povinnosti garanta

Garant především:

  • posuzuje oprávněnost potřeby přidělení služby hostu (s ohledem na charakter pobytu hosta a zájmy univerzity)
  • poskytuje hostovi pomoc při zřízení a využívání služby

Příklady host-garant

Host Garant
Návštěva z jiné organizace Vedoucí nebo určený pracovník hostitelského pracoviště
Servis informačního systému Pověřený pracovník CIV nebo správce informačního systému
Servisní nebo zásobovací firma Pověřený pracovník SRA
Hostující studentské organizace Rektor nebo děkan
Krátkodobý pobyt hotelových hostů na kolejích Pověření pracovníci SKM

Služby poskytované hostům

Krátkodobé wifi konto

Pro krátkodobé pobyty může host využívat jednorázové wifi konto. Konto mu zřizuje garant dle návodu na stránce Správa mobilního připojení.

Orion konto

V případě, že host potřebuje používat některý z informačních systémů ZČU nebo veřejné učebny a podobně, může být garantovi vydáno host konto. Garant konto vytvoří pomocí speciální aplikace.

JIS karta

Pokud host potřebuje JIS kartu (pro pohyb v budovách ZČU nebo čerpání dalších služeb), garant požádá hostovi o vydání Host karty JIS dle návodu.

Speciální požadavky a řešení problémů

Pokud host potřebuje zvláštní službu nebo některá ze služeb nefunguje správně, obrací se garant na HelpDesk CIV.

Kategorie:Pro správce IT

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje