Správa mobilního připojení

Z HelpDesk

Správa mobilního připojení (SMP) je aplikace, která umožňuje spravovat přístupové údaje potřebné k používání mobilního připojení - na ZČU jde prakticky o přístup do sítí eduroam a zcu-mobile. Každý uživatel přihlášený pomocí konta Orion může nastavovat své vlastní údaje. Vybraní pracovníci mají navíc možnost spravovat tzv. hostovská konta, která jsou určena pro krátkodobé návštěvníky univerzitních pracovišť.

Důležité odkazy
Webové rozhraní systému SMP
Provozní řád
Zásady přijatelného užití
Pravidla používání sítě WEBnet

Role v systému SMP

Správa mobilního připojení pracuje se třemi typy uživatelů:

 • běžní uživatelé,
 • garanti a
 • hosté.

Každé kategorii poskytuje jiné možnosti.

Běžný uživatel

Běžným uživatelem se rozumí každý, kdo má vlastní trvalé účet pro mobilní připojení - tedy každý vlastník Orion konta nebo návštěvník z jiné organizace zapojené do projektu eduroam. Webové rozhraní systému SMP běžnému uživateli nabízí

 • nastavení hesla pro mobilní připojení,
 • prodloužení platnosti hesla,
 • zobrazení posledních přihlášení uživatele a
 • informace, zda je příslušný účet blokován.

Garant

Uživatel s právem vytvářet dočasné účty pro externí hosty je označován jako garant. Toto privilegium však nemají automaticky všichni uživatelé, ale pouze zaměstnanci.

Usoudí-li garant, že návštěvník jeho pracoviště potřebuje používat připojení k internetu, může mu vytvořit dočasný účet pomocí webového rozhraní systému SMP. Kromě doby platnosti účtu musí vyplnit také identifikační údaje o návštěvníkovi, aby jej byl v případě potřeby (např. při řešení bezpečnostního incidentu) schopen určit. Pak už jen vytiskne vygenerované přihlašovací údaje s nastavenou dobou platnosti a vytištěný papír předá návštěvníkovi. Od této chvíle může host využívat sítě eduroam a zcu-mobile.

Garant má tedy možnost

 • založit hostovské konto
 • podívat se na přehled vytvořených účtu (včetně informace, zda nebyli zablokovány)
 • v případě potřeby zrušit dočasné konto dříve než vyprší jeho platnost.

Host

Host univerzitního pracoviště je externí návštěvník, který nemá svůj přístup do sítě eduroam (např. ze své domovské organizace), ale pro svou práci jej potřebuje. V takovém případě se musí obrátit na svého hostitele a společně najít garanta, který mu vytvoří dočasný účet pro mobilní připojení. Host do systému SMP nemá přístup a veškeré požadavky řeší přímo se svým garantem.

Pochopitelně se zde bavíme o krátkých návštěvách v řádu dnů, kdy jedinou potřebou návštěvníka je přístup k internetu. Pro delší pobyty je lepší nechat zřídit plné Orion konto, kde pak CIV může nabídnout širší portfolio služeb pro hosty.

Klíčové Vlastnosti SMP

Aplikace SMP byla připravováva s cílem co nejvíce ulehčit správu mobilního připojení. Hlavními novinkami oproti stávajícímu stavu jsou pro uživatele zejména:

 • zaslání e-mailu o blížícím se vypršení a případně i vypršení platnosti hesla
 • přehledné zobrazení informace o případném blokování konta včetně důvodu
 • možnost spravovat krátkodobá hostovská konta (pouze garanti)

Řadu dalších výhod, které SMP přináší, přímo neuvidíte, protože jde buď o zvýšení robustnosti celého systému mobilního připojení nebo o zefektivnění práce administrátorů systému.

Přístup do aplikace

Vlastní aplikace je přístupná na adrese https://smp.zcu.cz, ověření identity je prováděno pomocí Orion konta. Ovládání webového rozhraní je intuitivní, aplikace samotná poskytuje krátkou nápovědu.

Získání garanství

Garantem se automaticky stává každý zaměstnanec ZČU.

Práva a povinnosti

Aplikace pro správu mobilního připojení je jen podpůrný nástroj pro používání mobilních zařízení, takže nezapomeňte dodržovat platné směrnice, zejména

Řešení problémů

Problémy nechodí po horách, ale po lidech, proto je vhodné na ně být připraven. Nebo alespoň vědět jaké mne mohou potkat a kam se můžu obrátit.

Mám zablokované řádné konto pro mobilní připojení

Jak to poznám?

 • Nedaří se mi připojit k síti eduroam a zcu-mobile
 • Při přihlášení na | https://smp.zcu.cz se objeví hlášení, že konto je blokováno
SMP-Rblok.png
 • Přišel mi e-mail, že je moje konto pro mobilní připojení blokováno

Co mám dělat?

Proč se to vlastně stalo?

 • Ze zařízení připojeného do sítě eduroam a zcu-mobile pod Vaším účtem byl způsoben bezpečnostní incident a pro minimalizaci dopadů byl do vyřešení zablokován.

Mám zablokované hostovské konto

Jak to poznám?

 • Nedaří se mi připojit k síti eduroam a zcu-mobile

Co mám dělat?

 • Zajít za svým garantem, který ověří zda je Vaše konto blokováno

Proč se to vlastně stalo?

 • Ze zařízení připojeného do sítě eduroam a zcu-mobile pod Vaším účtem byl způsoben bezpečnostní incident a pro minimalizaci dopadů byl do vyřešení zablokován.

Bylo zablokováno mnou vytvořené hostovské konto

Jak to poznám?

 • Uživateli se nedaří připojit k síti eduroam a zcu-mobile
 • Účet uživatele mám ve webovém rozhraní označen jako blokovaný
SMP-Hblok.png
 • Přišel mi e-mail, že mnou vytvořené hostovské konto je blokováno

Co mám dělat?

 • Přečíst si informace zaslané na univerzitní e-mail
 • V žádném případě uživateli nevydávat jiné hostovské konto do vyřešení incidentu!

Proč se to vlastně stalo?

 • Ze zařízení připojeného do sítě eduroam a zcu-mobile pod účtem uživatele byl způsoben bezpečnostní incident a pro minimalizaci dopadů byl do vyřešení zablokován.

Mám blokované práva garanta

Jak to poznám?

 • Na stránce pro správu hostovských kont je to napsáno
SMP-Gblok.png
 • Přišel mi e-mail, že mi byla odebrána práva garanta

Co mám dělat?

Proč se to vlastně stalo?

 • Opakované jsem vydával hostovská konta v rozporu s platnými pravidly.

Obecný postup

Pokud jste výše nenašli postup odpovídající Vašemu problému, kontaktujte svou uživatelskou podporu:

 • Hosté se vždy obracejí na svého garanta
 • Všichni ostatní na HelpDesk

HelpDesk samozřejmě můžou kontaktovat i hosté, ale jediné rady, které se jim dostane bude odkázání na garanta, který hostovi konto zřídil.