Úložiště dokumentů/Úprava existujících dokumentů

Z HelpDesk

1) Vybereme si dokument, který chceme opravit a klikneme na název dokumentu.

Výběr dokumentu.PNG


2) Klikneme na Checkout.

Checkout.PNG


3) Do kolonky Reason vyplníme důvod otevření dokumentu pro potřeby opravy.

Oprava dokumentu.jpg


4) Klikneme na tlačítko Checkout document a otevřeme vybraný dokument.

Oprava dokumentu checkout.JPG

Pokud se dokument neotevře automaticky, klikneme na this link.

This link.JPG

5) Po provedení změn uložíme dokument do adresáře na svém PC (např. na plochu).


6) Poté na internetu klikneme na return to the document view.

Return to the document.JPG

7) Klikneme na tlačítko Checkin Document.

Checkin.JPG


8) V kolonce File prostřednictvím tlačítka Procházet najdeme uložený opravený soubor.


9) V kolonce Reason se popíše provedená změna v dokumentu

Checkin in file.JPG

10) Klikne se na tlačítko Checkin.