CIV:Granty/Začlenění Přístupového systému do AAA infrastruktury ZČU

Z HelpDesk
Začlenění Přístupového systému do AAA infrastruktury ZČU
Základní údaje
Agentura Fond Rozvoje CESNET, z.s.p.o
Evidenční číslo 447/2012
Stav závěrečná zpráva přijata
Lidé
Řešitel Ing. Jiří Bořík
Spoluřešitel Ing. Šárka Prokšová
Termíny
Začátek 7.9.2012
Konec 7.9.2013

Obsah projektu

Projekt řeší napojení kartového přístupového systému do AAA (Autentizace, Autorizace, Audit) infrastruktury výpočetního prostředí Orion ZČU. Cílem projektu je napojení tohoto systému na centrální správu skupin a doplnění dalších funkcí potřebných pro monitoring a audit systému.

Komponenty řešení

  • skupiny: optimalizace vazeb pro přenos skupin, napojení Přístupového systému na Orion skupiny, zlepšena práce se skupinami obecně, zrychlena aktualizace členství ve skupinách
  • monitoring: Nagios sonda testuje sumární stav infrastruktury přístupového systému
  • audit: klíčové operace jako manipulace s přístupovými právy a skupinami jsou zaznamenávány do auditního logu
  • drobné úpravy: soubor podnětů uživatelů SW, drobné změny rozhraní a podobně
  • dostupnost a výkon: v rámci projektu byla posílena farma XEN serverů, virtuální stroj pro přístupový systém má k dispozici více zdrojů.

Odkazy a dokumentace