HelpDesk:Pracovní postupy/Průvodci/Síť/Fronta AUP

Z HelpDesk

Zeptejte se na místnost, jméno stěžovatele, IP adresu postiženého počítače a co nejlépe si nechte popsat chybovou hlášku, jestliže to nějakou hlásí. Ukončete rozhovor a zapište požadavek do fronty AUP.

  • Do popisu problému napište, že se jedná o Síťový problém č. 4 a připojte zjištěné údaje.


← Zpět
← Konečný stav, zpět na začátek průvodce.