Služby pro hosty

Z HelpDesk
(přesměrováno z Host)

Na této stránce naleznete informace týkající se služeb, které CIV nabízí osobám hostujícím na Západočeské univerzitě v Plzni.

Host a jeho garant

Hostem univerzity se rozumí osoba, která nemá přímý smluvní vztah k univerzitě (není zaměstnanec ani student), ale potřebuje používat služby univerzity.

Garantem je zaměstnanec univerzity (vedoucí nebo jím pověřený pracovník), který zaštiťuje pobyt hosta na univerzitě.

Povinnosti garanta

Garant především:

  • posuzuje oprávněnost potřeby přidělení služby hostu (s ohledem na charakter pobytu hosta a zájmy univerzity),
  • ručí za činy hosta a je povinen dohlížet na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel,
  • poskytuje hostovi pomoc při zřízení a využívání služeb.

Příklady host-garant

Host Garant Doporučené služby pro hosty
Dlouhodobá návštěva z jiné organizace Vedoucí nebo určený pracovník hostitelského pracoviště zřízení hostovského Orion konta, zapůjčení HOST karty
Krátkodobá návštěva z jiné organizace Vedoucí nebo určený pracovník hostitelského pracoviště zřízení hostovského Wifi konta
Servis informačního systému Pověřený pracovník CIV nebo správce informačního systému zřízení hostovského Orion konta pro administraci systému, zapůjčení HOST karty
Servisní nebo zásobovací firma Pověřený pracovník SRA zapůjčení HOST karty
Hostující studentské organizace Rektor nebo děkan zřízení hostovského Wifi konta
Krátkodobý pobyt hotelových hostů na kolejích Pověření pracovníci SKM zapůjčení HOST karty

Služby poskytované hostům při dlouhodobém pobytu (3 měsíce a déle)

Orion konto

V případě, že host potřebuje používat některý z informačních systémů ZČU nebo veřejné učebny a podobně, může mu být propůjčeno garantované host konto. Garant konto vytvoří pomocí aplikace self management.

JIS karta - HOST

JIS karta host.png

Pokud host potřebuje JIS kartu pro pohyb v budovách ZČU, může garant zažádat o vydání HOST karty. Na takto zapůjčenou JIS kartu lze nastavit příslušné přístupy do místností a budov.

Hostovskou kartu lze získat na HelpDesku CIV v místnosti UI205.

Podmínky pro získání karty:

  • žádost hostitelského útvaru o vydání karty
  • předložení dokladu totožnosti
  • podepsání smlouvy o zápůjčce
  • jestliže se nejedná o HOST kartu pro katedrální účely - doklad o zaplacení kauce 100kč (nutno zaplatit na pokladně ZČU)

Po vyzvednutí karty je potřeba kontaktovat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se bude host pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude karta funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 10.00, 13.00 a 23.00.

Při ztrátě/poškození HOST karty je nutné kontaktovat HelpDesku CIV.

Pokud host potřebuje zvláštní službu nebo některá ze služeb nefunguje správně, obrací se jeho garant na HelpDesk CIV.

Služby poskytované hostům při krátkodobém pobytu (max. 2 měsíce)

Krátkodobé wifi konto

Pro krátkodobé pobyty může host využívat jednorázové wifi konto. Konto mu zřizuje garant dle návodu na stránce Správa_mobilního_připojení#Garant.

JIS karta - HOST ZČU

JIS karta host ZCU.PNG

Pokud host potřebuje JIS kartu pro pohyb v budovách ZČU, využívání služeb Menzy nebo tisky a kopírování, může garant zažádat o vydání HOST ZČU karty. Na takto zapůjčenou JIS kartu lze nastavit příslušné přístupy do místností a budov a lze využívat bezhotovostních služeb (Menza, tisk, kopírování).

Hostovskou kartu lze získat na HelpDesku CIV v místnosti UI205.

Podmínky pro získání karty:

  • žádost hostitelského útvaru o vydání karty
  • předložení dokladu totožnosti
  • podepsání smlouvy o zápůjčce

Po vyzvednutí karty je potřeba kontaktovat lokálního správce snímačů JIS oblasti, kde se bude host pohybovat. Při správném nastavení příslušných přístupových práv bude karta funkční během dne. Aktualizace snímačů se provádí denně v 10.00, 13.00 a 23.00.

Při ztrátě/poškození HOST ZČU karty je nutné kontaktovat HelpDesku CIV.

Pokud host potřebuje zvláštní službu, např. výpůjčky v knihovně, nebo některá ze služeb nefunguje správně, obrací se jeho garant na HelpDesk CIV.

Speciální požadavky a řešení problémů

Pokud host potřebuje zvláštní službu nebo některá ze služeb nefunguje správně, obrací se jeho garant na HelpDesk CIV.