Import certifikátu v MS Outlook

Z HelpDesk

Pokud má být e-mailový klient schopen ověřit elektronický podpis, musí mít ve svém úložišti uložen certifikát certifikační autority. Tímto krokem bezpečnou cestou získáte certifikát CA a potvrdíte důvěryhodnost dané CA.

MS Outlook Express

Následující postup vám přiblíží, jak importovat kořenový certifikát certifikační autority ZCU root CA do úložiště MS Cryptoservice provider kde bude přístupný jak poštovnímu klientu MS Otlook Express, tak i webovému prohlížeči Internet Explorer.

Nejprve klikněte na odkaz souboru s kořenovým certifikátem, zvolte buď možnost otevřít ze stávajícího uložení, nebo si můžete soubor uložit na disk a následně na něj poklepat myší.

2b01.jpg

Po zobrazení informací o certifikátu stiskněte tlačítko Nainstalovat certifikát 2b02.jpg

Nyní je nutné potvrdit importování kořenového certifikátu do systémového úložiště. Pokud si nejste jisti můžete si podle souboru fingeprint překontrolovat otisk certifikátu tzv. miniaturu.

2b06.jpg

Pokud vše proběhlo v pořádku, je možné si přítomnost kořenového certifikátu ZCU root CA překontrolovat pohledem do systémového úložiště. Spusťte Insternet Explorer a v menu Nástroje --> Možnosti Internetu --> Obsah --> Certifikáty. Klepnutím na záložku Důvěryhodné kořenové certifikační úřady zobrazíte seznam, který musí obsahovat certifikát ZCU root CA.

CA4.jpg