Import certifikátu v Mozilla Thunderbird

Z HelpDesk

Pokud má být e-mailový klient schopen ověřit elektronický podpis, musí mít ve svém úložišti uložen certifikát certifikační autority. Tímto krokem bezpečnou cestou získáte certifikát CA a potvrdíte důvěryhodnost dané CA.

Mozilla Thunderbird

Následující postup popisuje jak importovat kořenový certifikát cetrifikační autority ZCU root CA do e-mailového klienta Mozilla Thunderbird.

Nejprve je nutné si stáhnout do souboru certifikát. Klikněte prosím pravým tlačítkem na následujícím odkaz a zvolte položku "uložit odkaz jako". Vyberte složku kam chcete soubor s certifikátem uložit a stiskněte "uložit".

2a01.jpg

Nyní spusťte Mozilla Thunderbird a z menu vyberte položku "Nástroje --> Nastavení účtu --> Zabezpečení". Otevřete "Spravovat certifikáty --> Certifikační autority a klikněte na tlačítko "Importovat".

2a02.jpg

Vyberte soubor s certifikátem uložený v prvním kroku a zadejte "otevřít".

2a03.jpg

Těď je nutné potvrdit důvěryhodnost certifikační autority zaškrtnutím všech položek uznání.

2a04.jpg

Výsledek si můžete ověřit podle následujícího obrázku. Certifikační autorita ZCU root CA je importována do úložistě důvěryhodných certifikačních autorit.

CAM1.jpg