Instalace ovladačů laserových tiskáren na stanicích

Z HelpDesk


Na počítačích spravovaných Centrem informatizace a výpočetní techniky (CIV) je ovladač tiskáren tiskového systému Tisk ZČU nainstalován automaticky.

Na počítači s Windows 10/11 x64 pod vaší správou vyberte odpovídající instalační balíček:

Server Jméno fronty Vlastník Umístění Model Formát Duplex Barva PS Poznámka Instalační balíček zaměstnanci Instalační balíček učebny
tisk.zcu.cz  lp ZČU All All A3 / A4 ano ano ano velkokapacitní / kopírka  Tisk ZČU 2023 Tisk ZČU učebny 2023

stáhněte si ho na disk a spusťte instalaci (např: Tisk_ZCU.cmd, Tisk_ZCU_ucebny.cmd). Tím se nainstaluje ovladač a vytvoří se síťová tiskárna Tisk ZČU.


Identifikace uživatele při tisku v tiskovém systému ZČU

Při tisku úloh ze stanic přiřazuje tiskový systém úlohy uživatelům (aby je pak viděli např. při pípnutí JIS kartou u tiskárny) podle identity, pod kterou na počítači pracují. Proto je třeba, aby byli přihlášeni pod stejným uživatelským jménem, jako je jejich Orion login.

Vytvořit nový účet nebo změnit název účtu stávajícího je možné např. v konzoli Správa počítače: Spustit compmgmt.msc → Místní uživatelé a skupiny → Uživatelé.