Internet na koleji

Z HelpDesk

Všechny koleje ZČU kromě Máchovy 14 a 16 jsou pokryty Wi-Fi, které vysílají eduroam a zcu-mobile. Studentské pokoje disponují počítačovými zásuvkami pro připojení drátového internetu. K připojení na bezdrátovou síť nechť studenti využijí standardní postup . Postup připojení k drátové síti je popsán v Brožuře.

fungování a diagnostika drátového připojení

 • Po připojení počítače je nutné jej zaregistrovat na https://knet.zero.zcu.cz (jedinná funguijící webová stránka bez předchozí registrace)
  • Není-li stránka dostupná je nutné zkontrolavat povolení DHCP a DNS na síťovém rozhraní. Pokud student používá USB redukci pak je důležité zkontrolovat zda OS správně rozpoznává nové ethernetové zařízení - jeho ovladače.
  • Není-li detekován link, což je většinou poznatelné blíkáním síťového adaptéru nebo systém vůbec nezaznamená nově připojený ethernetový kabel. Může být problém ve špatném kabelu (studenti většinou jeden a ten samý kabel používají několik let) nebo může být poškozená počítačová zásuvka. Strukturovaná kabeláž na koleji včetně počítačových zásuvek je ve správě SKM a tedy i náprava by měla být sjednána externí firmou, kterou si SKM objedná.
  • Po prvním připojení získá počítač tzv. dočasnou IP adresu, která se po registraci změní DHCP serverem cca do 5 minut na vyhrazenou IP adresu, kde už bude fungovat běžné internetové připojení.
 • Registrace jsou vázané na MAC adresu zařízení. Může se však stát, že si např. OS Windows po každé aktualizace nebo jiné systémové změně vygeneruje novou MAC adresu pro USB redukci. Toto chování se projevuje tak, že počítač je nucen do nové registrace při každé změně MAC adresy. V tomto případě se situace vyřeší nastavením statické MAC adresy pro konkrétní síťové zařízení.
 • Pokud student vyžaduje připojení více zařízení na jednu počítačovou zásuvku, je tento počet limitován na 3 současně používáné stroje. Do zásuvky si lze připojit obyčejný ethernetový switch a tuto kapacitu využít. V případě překročení počtu aktivně používaných zařízení se budou projevovat výpadky.

Schvalování registrací bez orion účtu

 • Dle Brožury studenti, kteří nemají možnost získat orion účet mohou napsat o manuální schválení jejich registrace do RT fronty koleje .
  • Typickým případem takové registrace jsou Plzenští studeni LF UK nebo jiných vzdělávacích institucí na návštěvě apod.
  • Jako ověření jejich studentského statutu postačí použití zdrojové e-mailové domény nebo naskenované potvrzení o studiu.

Registrační období

 • Registrační systém KNet eviduje tzv. registrační období, která se řídí ubytovávacím harmonogramem kolejí (letní stěhování kolejí). Běžně se tak provádí 3 kompletní smazání všech registrací na konci následujících období:
  • Letní prázdniny: 1. 7. - 1. 9.
  • Přechodná doba před začátkem semestru: 31. 8. - 18. 9.
  • Hlavní registrační období po dobu trvání letního a zimního semestru: 17. 9. - 1. 7.
 • Vymazání registrací studenti znají a automaticky vytváří nové rezervace pro své počítače.