Kategorie:PKI

Z HelpDesk

Stručné informace k elektronickému podpisu jsou na stránce Elektronický podpis.


Pki (Public Key Infrastructure) infrastruktura je soubor technických a administrativních opatření pro vytváření a ověření elektronických podpisů. Elektronické podpisy se vytvářejí kryptografickými metodami na základě certifikátu (a příslušného soukromého klíče), který jednoznačně idetifikuje danou osobu. Certifikáty vydává certifikační autorita a to pouze pro ověření fyzické identity držitele certifikátu. Pro důkladnou ochranu identity uživatele certifikátu je certifikát vydán pouze na hardwarové šifrovací zařízení, což u nás je čipová kontaktní karta JIS, nebo USB šifrovací token. Díky uložení soukromého klíče na tomto zařízení je zaručen, že certifikát se soukromým klíčem nelze zkopírovat a ani jej zneužít bez znalosti PINu. Více informací o PKI infrastruktuře naleznete na stránce Základní pojmy zabezpečení.


Návody pro certifikáty pro vnitřní oběh dokumentů TCS-P

Ostatní již nepodporované služby

Kořenový certifikát certifikační autority ZČU naleznete zde.


Podívejte se i na odpovědi na často kladené otázky (FAQ).