LPS:IS notebook/Acronis

Z HelpDesk

LPS:Podpora zamestnaneckych notebooku - Acronis True Image

Pavel Vondruška 7/2009

Příprava

V systému vytvoříme uživatele "acronis", přiřadíme mu administrátorská práva a nastavíme mu dostatečně silné heslo, nejlépe kolem 20ti znaků, velká, malá písmena, číslice a speciální znaky. Lze jej dobře vygenerovat otevřením poznámkového bloku a bušením do klávesnice:-) Heslo použijeme náhodné a na každém notebooku jiné. Soubor s heslem si ponecháme po dobu instalace Acronisu, po instalaci je treba jej smazat.

Instalace

Instalační soubor získáme na následujícím umístění: \\AFS\.zcu.cz\i386_nt35\software.xp\localsw\acronis\SetupDir\Acronis.True.Image.Home.2009.v12.0.0.Build.9809.CZ.exe

Z další nabídky vybereme Instalovat Acronis True Image Home. Rozeběhne se nám instalační průvodce samotného programu.
Instalace Acronisu

Klikneme na další.
Instalace Acronisu

Odsouhlasíme licenční ujednání a pokračujeme kliknutím na další.
Instalace Acronisu

Zadáme (extrémně dlouhé) sériové číslo, které zkopírujeme z této stránky, na které také přidáme záznam do tabulky.
Instalace Acronisu

Vybereme plnou instalaci.
Instalace Acronisu

Necháme vybranou volbu Instalovat pro všechny uživatele.
Instalace Acronisu

Klikneme na tlačítko Pokračovat a instalace se rozeběhne.
Instalace Acronisu

Instalace Acronisu

Instalace Acronisu

Je nutný restart počítače - restartujeme.
Instalace Acronisu

Vytvoření skrytého oddílu pro zálohy

Po prvním spuštění se nám objeví toto okno, zrušíme ho stiskem tlačítka Storno.
Nastavení Acronisu

Z nabídky Nástroje vybereme Správa Acronis Secure Zone.
Nastavení Acronisu

Vybereme, kde se bude skrytý oddíl nacházet. Pokud jsme oddíl již vytvořili, vybereme jej. Pokud oddíl pro zálohy ještě neexistuje, vybereme nesystémový oddíl.
Nastavení Acronisu

Nyní musíme nastavit velikost skrytého oddílu pro zálohy. Acronis je poměrně nenáročný na diskový prostor, proto bude stačit 20GB nebo 30GB (podle toho jestli máme 160GB nebo 250GB pevný disk).
Nastavení Acronisu

Průvodce vytvořením skrytého oddílu byl dokončen, klikneme na tlačítko Shrnutí.
Nastavení Acronisu

Zde vidíme, jak vypadá rozdělení disku nyní a jak bude vypadat po případném přerozdělení. Pokud je vše v pořádku, stiskneme tlačítko Pokračovat.
Nastavení Acronisu

Acronis bude chvíli pracovat.
Nastavení Acronisu

Po dokončení práce je nutný restart počítače!.
Nastavení Acronisu

Naplánování zalohování

Z hlavního meny vybereme Zálohovat.
Naplánování Acronisu

Zálohovat budeme systémový oddíl, vybereme tedy Tento Počítač.
Naplánování Acronisu

Zaškrtneme systémový oddíl a pokračujeme kliknutím na Další.
Naplánování Acronisu

Chceme, aby se zálohovalo na skrytý oddíl vytvořený v předchozí kapitole, Acronis Secure Zone, stiskneme tedy Procházet a pokračujeme dalším obrázkem.
Naplánování Acronisu

V levém sloupci vybereme Acronis Secure Zone a vyplníme vhodný název souboru.
Naplánování Acronisu

Hlavní část průvodce je nyní ukončena, my ale pokračujeme stisknutím tlačítka Možnosti.
Naplánování Acronisu

Naplánujeme spuštění zálohy na 12:00, zaškrtneme Středu a jako Uživatelské jméno dáme námi vytvořeného uživatele acronis a vyplníme heslo které máme uschované v textovém dokumentu. Zaškrtneme poslední volbu, viz obrázek. Pokud vše proběhne v pořádku, smažeme soubor s heslem.
Naplánování Acronisu

Metodu zálohování necháme ve výchozím stavu, tedy Přírůstková.
Naplánování Acronisu

Vynechávané soubory - Přidáme pagefile.sys, hiberfil.sys a cestu C:\System Volume Information\*
Naplánování Acronisu

Úroveň komprese zvolíme podle hardwarové konfigurace počítače. Pokud se jedná o nový stroj, vybereme Vysokou kompresi, pokud se jedná a starší stroj, zvolíme raději Normální úroveň komprese.
Naplánování Acronisu

Stejně jako u Úrovně komprese, i položku Priorita zálohování zvolíme podle HW notebooku. Slabšímu stroji nastavíme Nízkou prioritu.
Naplánování Acronisu

Rychlost zápisu na disk nastavíme u nových strojů na předposlední stupeň. U starší vybereme stupeň druhý.
Naplánování Acronisu

Zaškrtneme Tichý režim.
Naplánování Acronisu

Zvolíme automatické spojení záloh, pokud doba jejich uložení přesáhne 30 dní.
Naplánování Acronisu

Zaškrtneme volbu "Spustit nyní", zkontrolujeme, zda je vše správně nastaveno a pokud ano, klikneme na tlačítko Pokračovat. Úloha je tímto naplánovaná a začne probíhat prvotní záloha. Gratulujeme!
Naplánování Acronisu