LaTeX - obtékání obrázků

Z HelpDesk

Pro obtékání textu kolem obrázků, tak jak je to běžné v OpenOffice a MS Office, existuje v prostředí LaTeXu balíček wrapfig. Příslušný soubor wrapfig.sty lze stáhnout ze stránek CTAN.

Použití v dokumentu je následující:

\usepackage{wrapfig}
\usepackage{epsfig}
...
\begin{wrapfigure}[w]{x}[y]{z}
 \fbox{\epsfig{figure=smajlik, width=4cm, height=3.5cm}}
\end{wrapfigure}
Text odstavce ...
Ilustrace jednotlivých hodnot

Způsob obtékání je řízen parametry w, x, y a z. Význam číselných hodnot je znázorněn na obrázku vpravo.

 • w - nepovinný parametr, počet řádek, které mají být "vedle" objektu. Pokud je specifikován malý počet řádek je obrázek a text zobrazen přes sebe!
 • x - povinný parametr, umístění obrázku v textu
  • l - nalevo
  • r - napravo
  • i - na vnitřní stranu (týká se pouze oboustranných dokumentů)
  • o - na vnější stranu (týká se pouze oboustranných dokumentů)
 • y - nepovinný parametr, velikost přesahu přes okraj. Má využití při vkládání obrázků přes více sloupců.
 • z - povinný parametr, definuje šířku vkládané oblasti. Pokud je nastaven na 0, pak je velikost nastavena podle vkládaného obrázku.

Obtékaným objektem může být také tabulka, která je ohraničena tagy

\begin{wraptable}[w]{x}[y]{z}
 ...
\end{wraptable}