OBD

Z HelpDesk

OBD je systém zpracování citací pro grantová řízení. Na této stránce naleznete souhrnnou dokumentaci k evidenci a předávání všech výsledků tvůrčí činnosti hrazených z veřejných i neveřejných prostředků do Databáze výsledků Západočeské univerzity v Plzni a do Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV) a pravomoc, působnost a odpovědnost dotčených útvarů při zadávání dat do databáze a do RIV.